Suruhanjaya Pilihan raya : Gunakan Hak Anda Pilih Pemimpin

Suruhanjaya Pilihan raya : Gunakan Hak Anda Pilih Pemimpin

Menurut Perkara 113 Perlembagaan Persekutuan, mendaftarkan warganegara yang layak sebagai pemilih adalah antara salah satu fungsi Suruhanjaya Pilihan raya supaya mereka dapat turut menyertai dalam memilih wakil bagi menyuarakan pendapat mereka dalam Dewan Rakyat ataupun Dewan Undangan Negeri.

Setiap warganegara mempunyai hak untuk memilih kerajaan untuk memerintah negara ini menerusi pemilihan wakil rakyat untuk mewakili mereka di Dewan Undangan Negeri atau Dewan Rakyat.

Nama anda perlu didaftarkan sebagai pemilih terlebih dahulu sebelum dibenarkan mengundi wakil rakyat pilihan anda dalam pilihan raya kecil atau pilihan raya umum.

Sekiranya anda tidak disenaraikan dalam nama daftar pemilih, anda tidak boleh mengundi wakil pilihan anda.

Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia : 2 jenis pendaftaran

Pendaftaran Baru : Permohonan warganegara yang memohon untuk mendaftar sebagai pemilih buat pertama kali diterima oleh Suruhanjaya Pilihan raya.

Pendaftaran Tukar Alamat dan Pusat Mengundi : Permohonan pemilih berdaftar yang memohon untuk mendaftarkan alamat tempat tinggal yang baru juga diterima oleh SPR.

Ia berkaitan dengan pertukaran alamat Pusat Mengundi kerana selalunya, Pusat Mengundi akan ditetapkan mengikut alamat tempat barunya sekiranya seorang pemilih berpindah ke tempat baru.

Di bawah ini adalah syarat-syarat kelayakan untuk mendaftar sebagai pemilih :

 • Warganegara Malaysia
 • Telah mencapai umur 21 tahun
 • Bermastautin di bahagian pilihan raya yang didaftarkan; dan
 • Tidak hilang kelayakan oleh undang-undang berkuatkuasa

1) Untuk Pemilih Biasa

Anda hanya perlu berbuat seperti berikut untuk mendaftar sebagai pemilih biasa:

 • Datang ke mana-mana pusat pendaftaran.
 • Kad pengenalan anda diserahkan kepada petugas Suruhanjaya Pilihan raya yang akan mengisikan borang pendaftaran anda.
 • Borang pendaftaran yang telah diisikan oleh petugas Suruhanjaya Pilihan raya hendaklah disemak dan sebelum menurunkan tandatangan, pastikan semua maklumat yang diisikan betul dan tepat sebagaimana yang sudah tertera dalam kad pengenalan anda.
 • Selepas berpuas hati dengan semua sila turunkan tandatangan; dan
 • Salinan borang pendaftaran hendaklah didapatkan dan disimpan sebagai bukti jika perlu untuk membuat tuntutan semasa tempoh pameran, Rang Daftar Pemilih Tambahan nanti.

b) Untuk Pengundi Tidak Hadir

i) Anggota Tentera

Pegawai-pegawai JRP-ATM akan melaksanakan pendaftaran PTH dari kalangan ATM. Untuk mendaftar sebagai PTH, anda hanya perlu berbuat seperti berikut :

 • Petugas-petugas SRP yang dilantik dari kalangan pegawai JRP hendaklah dihubungi oleh anda.
 • Kad pengenalan tentera anda MyKad (untuk pasangan) hendaklah diserahkan kepada petugas yang dilantik oleh Suruhanjaya Pilihan raya yang akan mengisikan borang pendaftaran anda.
 • Borang pendaftaran yang telah diisikan dan akan diserahkan kembali kepada anda hendaklah disemak kandungannya dan semua butiran dan maklumat yang diisikan mesti dipastikan betul.
 • Kemudian selepas berpuas hati anda boleh turunkan tandatangan; dan
 • Salinan borang pendaftaran hendaklah didapatkan dan disimpan sebagai bukti jika perlu untuk melakukan sebarang tuntutan semasa tempoh pameran draf Daftar Pemilih Tambahan.