≡ Menu

Berangan tiada salahnya. Tetapi biarlah berpada. Berpijaklah di Bumi yang nyata setiapkali mengeluarkan kenyataan di mana rakyat Malaysia sudah keluar lama daripada “gua” mencari maklumat dan kebenaran. Termasuklah kenyataan terbaru daripada seorang yang bergelar Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Berita Semasa tidak pasti bila, dan di mana kajian yang telah beliau lakukan sehingga keluarnya kenyataan… Read more

0 comments

Pada dasarnya, SPPBS (Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah) merupakan satu bentuk pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani), psikomotor (jasmani) dan sosial selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sistem SPPBS guru ini dibangunkan secara online digunakan kalangan guru Malaysia bagi memudahkan kemaskini serta memasukkan data prestasi murid berdasarkan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) SPPBS… Read more

0 comments

nak buat satu dasar dalam negara ini. Apa yang perlu pemimpin-pemimpin kita lakukan adalah melaksanakan satu dasar yang memenangkan majoriti, bukannya manoriti. Sekali lagi MAJORITI bukannya MINORITI. Jikalau di dalam sistem pendididkan negara, siapa majoritinya? Anak-anak kita yang dahagakan ilmu daripada guru-gurunya….. Guru Bermasalah di Sekolah Hanya 235 guru atau 0.05 peratus didapati bermasalah dan… Read more

0 comments
Page 3 of 171
1 2 3 4 5 171