≡ Menu

Manifesto Barisan Nasional BN 2018 : BR1M RM1200 Harga Kereta Turun


Manifesto Barisan Nasional BN 2013 (PRU 13) : BR1M RM1200, Harga Kereta Turun 20-30 peratus, Baucar Buku (RM300) dan Bantuan Sekolah (RM150)

Manifesto Barisan Nasional 1 : Kos Sara Hidup

 • BR1M dinaikkan kepada RM1,200 untuk isi rumah; RM600 untuk orang bujang secara berperingkat-peringkat
 • Baucar Buku 1Malaysia dinaikkan sehingga RM300; Bantuan Persekolahan dinaikkan kepada RM150.
 • Harga kereta akan diturunkan antara 20 hingga 30 peratus secara berperingkat dengan menyemak semula Dasar Automotif Nasional.
 • Kedai Rakyat 1Malaysia akan ditambah.
 • Klinik 1Malaysia akan dibuka dalam kawasan padat penduduk.
 • Pusat Jagaan Harian 1Malaysia akan ditambah untuk ibu bapa bekerja.
 • Menurunkan yuran jalur lebar sekurang-kurangnya 20 peratus dengan jaminan bandwidth internet
 • Dasar 1Negara 1Harga bagi barangan keperluan asas akan dibentuk.

Manifesto Barisan Nasional 2 : Keselamatan Awam

 • 4,000 anggota polis akan ditambah setiap tahun.
 • 5,000 kenderaan tambahan untuk Unit Rondaan Bermotosikal PDRM.
 • Angkatan Tentera Malaysia akan ditingkatupaya untuk menangani ancaman luar.
 • Suruhanjaya Polis akan diperkuatkan.
 • Sistem 6P akan digunakan untuk mengekang kemasukkan pendatang asing tanpa izin.
 • Program SafeCam akan diwujudkan.
 • 50,000 anggota Pasukan Sukarelawan Simpanan Polis akan ditambah untuk membantu PDRM.

Manifesto Barisan Nasional 3 : Pendidikan

 • Membawa Malaysia ke tahap “kategori tiga teratas” dalam sistem pendidikan terbaik dunia.
 • Memperbaiki penguasaan Bahasa Malaysia dan Inggeris dalam kalangan pelajar; menjadikan bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib lulus di peringkat SPM di semua sekolah.
 • Meneruskan peruntukkan khas kepada semua jenis sekolah termasuk Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan, Maktab Rendah Sains MARA, Sekolah Berasrama Penuh dan sekolah mubaligh.
 • Merombak institut-institut perguruan dan menaikkan syarat pengambilan guru pelatih.
 • Memperuntukkan RM100,000 setahun kepada sekolah yang menawarkan kelas pendidikan khas.
 • Mentransformasi sekolah vokasional menjadi kolej dan menambah 20 peratus kemasukan pelajar.
 • 420,000 guru akan dinaikkan pangkat segera berdasarkan prestasi.
 • Menyediakan jalur lebar WiFi secara percuma dan terjamin di semua kampus pengajian tinggi awam.

Manifesto Barisan Nasional 4 : Perumahan

 • Membina 1,000,000 rumah mampu milik; 500,000 buah rumah PR1MA.
 • Memastikan harga rumah PR1MA sekurang-kurangnya 20 peratus di bawah harga pasaran.
 • Memulihkan semula projek perumahan terbengkalai.
 • Membantu pemilik rumah berpendapatan rendah untuk memperbaiki rumah mereka.
 • Menggantikan kawasan setinggan dengan perumahan tetap yang selesa.
 • Memperbaiki perumahan estet dan menyediakan rumah untuk bekas pekerja estet.
 • Memansuhkan yuran setem untuk pembelian rumah pertama berharga di bawah RM400,000.

Manifesto Barisan Nasional 5 : Pembangunan Bandar

 • Mewujudkan Kementerian baharu untuk menangani cabaran sosial dan ekonomi bandar.
 • Menambah perwakilan NGO dan masyarakat awam dalam kerajaan tempatan.
 • Menyediakan perumahan awam berkualiti khusus untuk generasi muda yang mencari kerja.
 • Membina kemudahan dan kawasan rekreasi bagi meningkatkan kualiti hidup di bandar.
 • Memastikan kemudahan pendidikan, latihan dan perkhidmatan kesihatan mencukupi.
 • Membuka lebih banyak Anjung Singgah (pusat perlindungan sementara untuk golongan gelandangan) di kawasan yang diperlukan.

Manifesto Barisan Nasional 6 : Kesihatan

 • Menubuhkan Pusat Kanser dan Pusat Jantung di hospital-hospital utama di setiap zon – Utara, Selatan, Timur dan Barat di Semenanjung serta Sabah dan Sarawak.
 • Mewujudkan kemudahan awam untuk rawatan dialisis buah pinggang di setiap kawasan penduduk berkepadatan tinggi.
 • Melaksanakan sistem kad prihatin kepada rakyat Malaysia yang memerlukan bagi membolehkan mereka mendapat diskaun harga untuk ubat-ubatan tertentu.
 • Memperkenalkan sistem sokongan kepada rumah penjagaan untuk golongan warga tua dan pesakit kronik.

Manifesto Barisan Nasional 7 : Pengangkutan Awam

 • Mengembangkan perkhidmatan Sistem Bas Rapid ke setiap ibu negeri yang lengkap dengan kemudahan untuk golongan berumur dan kurang upaya.
 • Terus memperluaskan sistem rel MRT, LRT dan Komuter.
 • Membina Terminal Bas, Rel dan Teksi Bersepadu di semua pekan dan bandar.
 • Menyusun semula laluan bas untuk memastikan perkhidmatan yang lebih cekap dan memudahkan rakyat.
 • Meningkatkan jumlah permit teksi individu.
 • Melaksanakan rangkaian rel berkelajuan tinggi dan memperluaskan sistem landasan kereta api berkembar.

Manifesto Barisan Nasional 8 : Memerangi Rasuah

 • Meningkatkan ketelusan dalam prosedur perolehan Kerajaan dengan mendedahkan kontrak kepada awam.
 • Memberi kuasa kepada SPRM menerusi penubuhan Suruhanjaya Perkhidmatan SPRM yang akan bertanggungjawab terhadap perkhidmatan dan pengambilan kakitangan.
 • Memberikan penekanan yang sama rata terhadap siasatan dan tindakan yang dilakukan ke atas pemberi dan penerima rasuah.
 • Akses yang cepat kepada Laporan Audit Prestasi Ketua Audit Negara untuk tindakan segera.
 • Menubuhkan Mahkamah Seksyen Khas Rasuah dan Mahkamah Tinggi tambahan untuk kes-kes rasuah.
 • Melaksanakan aku janji integriti untuk Ahli-ahli Parlimen dan Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri.

Manifesto Barisan Nasional 9 : Luar Bandar

 • Membina 2,300km Lebuh Raya Pan Borneo bermula dari Sematan di Sarawak hingga ke Serudong di Sabah.
 • Mengurangkan bayaran tol antara bandar secara berperingkat.
 • Melaksanakan konsep Kampung Abad ke-21 bagi melonjak transformasi luar bandar.
 • Membina 6,300km lagi jalan raya berturap di Semenanjung Malaysia, 2,500km di Sabah dan 2,800km di Sarawak yang memberi faedah kepada kira-kira 3.3 juta penduduk.
 • Menyelesaikan masalah bekalan air terawat di Selangor, Wilayah Persekutuan dan Kelantan.
 • Memperluaskan bekalan air bersih untuk 320,000 rumah di seluruh negara.
 • Mempertingkatkan bekalan tenaga elektrik kepada 6,000 rumah lagi di Semenanjung, 80,000 di Sabah dan 80,000 di Sarawak.
 • Menggalak pembekal perkhidmatan telekomunikasi untuk memastikan kualiti perkhidmatan telefon bergerak dan liputan memuaskan di seluruh negara.

Manifesto Barisan Nasional 10 : Sumber Semula Jadi

 • Menawarkan insentif kewangan kepada premis komersial dan persendirian yang melabur dalam sumber-sumber teknologi hijau.
 • Memulihara sungai dan anak sungai.
 • Memulihara hutan dan melaksanakan program penanaman semula hutan.
 • Menguatkuasa undang-undang yang lebih ketat dan dikemas kini untuk mencegah kegiatan penerokaan haram.
 • Menggunakan teknologi hijau dalam pengurusan sisa pepejal.

Manifesto Barisan Nasional 11 : Belia

 • Memperuntukkan tabung, latihan dan insentif kepada belia yang mahu melakukan usaha niaga komersial.
 • Menyediakan ruang komersial di dalam kompleks beli-belah selama sehari pada setiap bulan untuk golongan belia mempamerkan dan memasarkan produk kreatif dan perkhidmatan mereka.
 • Mewujudkan inkubator bagi memupuk kualiti kepimpinan dan kreativiti.
 • Mewujudkan lebih banyak lokasi WiFi percuma terutama di kawasan luar bandar dan separa bandar.
 • Melahirkan lebih ramai atlet berprestasi tinggi di peringkat serantau dan antarabangsa, dan mempromosikan gaya hidup yang lebih sihat.
 • Mengkaji semula undang-undang berkaitan hiburan untuk promosi seni persembahan dan kebudayaan.

Manifesto Barisan Nasional 12 : Keselamatan Sosial

 • Memperhalusi dan menambah baik jaringan bantuan keselamatan menerusi sistem pengkalan data yang bersepadu.
 • Menyediakan bantuan kewangan dan peluang pendidikan untuk golongan berpendapatan rendah tanpa mengira kaum.
 • Mengubah Brickfields di Kuala Lumpur menjadi zon mesra golongan buta.
 • Mewujudkan mahkamah khas yang mempunyai status yang sama dengan Mahkamah Tinggi, untuk menyelesaikan isu-isu tanah pribumi.
 • Menyediakan lebih banyak peluang untuk menjana pendapatan dalam kalangan komuniti pribumi dan meningkatkan bilangan pengambilan pribumi ke dalam pendidikan vokasional, kolej dan universiti.
 • Menyediakan tabung untuk pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan berdaftar dan gerakan masyarakat sivil.

Manifesto Barisan Nasional 13 : Ekonomi

 • Menarik pelaburan bernilai RM1.3 trillion dan mencipta 3.3 juta peluang kerja baharu dengan 2 juta daripadanya dalam sektor berpendapatan tinggi.
 • Mencapai pendapatan per kapita AS$15,00 (RM45,000) menjelang 2020.
 • Menyediakan insentif khas untuk perniagaan inovatif dan kreatif.
 • Melaksanakan dasar yang adil dan saksama kepada semua kaum di Malaysia termasuk dasar menyokong pertumbuhan, penglibatan besar-besaran sektor swasta dan pembangunan pasaran modal.
 • Mempertingkatkan agenda Bumiputera termasuk Bumiputera di Sabah dan Sarawak menerusi penyediaan peluang-peluang perniagaan, ekosistem yang kukuh (misalnya kemudahan pinjaman dan latihan) dan sokongan institusi.
 • Membuat pembaharuan dalam struktur cukai sedia ada ke arah sistem percukaian yang lebih terbuka serta mengurangkan cukai individu dan korporat secara berperingkat-peringkat.
 • Meneruskan bayaran tunai khas dan pemberian dana untuk perbelanjaan operasi dan pembangunan sehingga melebihi 20 peratus daripada perolehan minyak dan gas kepada Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan dan Pahang.
 • Menyediakan dana saham amanah RM500 juta untuk meningkatkan pegangan ekuiti komuniti India kepada sekurang-kurangnya 3 peratus.
 • Menubuhkan sebuah Unit Khas bagi memastikan kejayaan pelaksanaan dasar untuk mempertingkatkan kehidupan masyarakat India.
 • Meningkatkan akses kredit mikro untuk semua rakyat Malaysia, termasuk RM100 juta diperuntukkan kepada penjaja dan peniaga kecil.

Manifesto Barisan Nasional 14 : Wanita

 • Menambah jumlah wanita yang terlibat dalam proses membuat keputusan nasional.
 • Menggalakkan kesamaan gender untuk memaksimumkan potensi rakyat Malaysia dalam semua bidang, tanpa mengira jantina.
 • Menyediakan lebih banyak peluang perniagaan dan ruang bagi menambah pendapatan untuk wanita supaya mereka lebih berkeupayaan untuk berdikari.
 • Mewujudkan lebih banyak insentif untuk inisiatif bekerja dari rumah, dengan penekanan yang lebih besar kepada golongan ibu tunggal.
 • Membuka pusat-pusat Asuhan 1Malaysia di semua pejabat Kerajaan dan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) serta menggalakkan sektor swasta untuk melakukan perkara yang sama.
 • Mengetatkan undang-undang untuk mencegah kejadian penderaan dan gangguan seksual di rumah dan di tempat kerja.

Manifesto Barisan Nasional 15 : Keharmonian

 • Mendukung Islam sebagai agama Persekutuan serta mempromosikan syiar dan syariat Islam mengikut prinsip Maqasid Syariah.
 • Memastikan agama-agama lain diamalkan dalam suasana amandan harmoni.
 • Isu-isu berkaitan dengan golongan bukan Islam diletakkan di bawah bidang kuasa seorang Menteri di Jabatan Perdana Menteri.
 • Menjana pendapatan daripada pembangunan tanah wakaf dengan kerjasama Pihak Berkuasa Agama Negeri-Negeri.
 • Menaikkan pengecualian cukai untuk sumbangan ke atas pembinaan, membesarkan dan memulihara rumah-rumah ibadat.
 • Meneruskan peruntukan tanah untuk pembinaan rumah ibadat.
 • Menyediakan lebih banyak bantuan kewangan kepada institusi-institusi agama berdaftar dan rumah-rumah ibadat.
 • Mempromosikan kebajikan imam, pegawai masjid dan guru Kafa dengan menyediakan gaji berasaskan perkhidmatan dan kenaikan gaji.
 • Menyediakan bantuan kewangan kepada Sekolah Agama Rakyat dan Sekolah Pondok.

Manifesto Barisan Nasional 16 : Dasar Luar Negara

 • Berjuang untuk penubuhan sebuah negara Palestin.
 • Menyokong usaha menjadikan ASEAN sebuah komuniti ekonomi menjelang tahun 2015.
 • Berusaha memenangi Kerusi Tidak Tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi memainkan peranan utama dalam keamanan serantau dan keselamatan antarabangsa melalui dasar kesederhanaan.
 • Meningkatkan hubungan ekonomi dan kepentingan bilateral dengan negara rakan dagang utama dan ekonomi negara sedang membangun.
 • Membentuk Dasar Laut yang menyokong kepentingan-kepentingan strategik politik, ekonomi dan keselamatan kita.
 • Mengetuai usaha menentang jenayah-jenayah rentas sempadan seperti penyeludupan manusia dan dadah.
 • Memperbanyakkan program outreach kemanusiaan di wilayah-wilayah konflik seperti Gaza, Tebing Barat, Selatan Thailand, Mindanao dan di mana sahaja.

Manifesto Barisan Nasional 17 : Perkhidmatan Awam

 • Memperkenalkan Skim Gaji Transformatif untuk penjawat awam – termasuk menyemak semula elaun dan menyediakan pergerakan gaji khas sebanyak 3 peratus kepada mereka yang mencapai gaji maksimum jika pada waktu itu tiada semakan gaji dilakukan.
 • Melanjutkan tempoh kontrak para pegawai dan menyerap kakitangan yang cekap ke dalam perkhidmatan tetap.
 • Memperluaskan Pusat Transformasi Bandar ke semua bandar dan pekan utama.
 • “Merakyatkan Perkhidmatan Awam” bagi memastikan penyampaian perkhidmatan awam yang cemerlang.
 • Menambah baik kaunter perkhidmatan menerusi pelantikan anggota-anggota barisan depan memperluaskan perkhidmatan online untuk urusan pembayaran dan permohonan.
 • Memperkenalkan program-program pengambilan pekerja untuk memastikan keseimbangan antara kaum dalam perkhidmatan awam dan syarikat berkaitan kerajaan.
 • Memberikan perhatian yang istimewa kepada golongan kurang upaya.

Senarai Akujanji Manifesto Barisan Nasional (BN) PRU 13? Berpuas Hati?

manisfesto barisan nasional

Manifesto Barisan Nasional : Lautan dan gelombang biru diperhebatkan paluan gendang “perang” sehingga sudah menerjah masuk di kaca-kaca televisyen dan di corong-corong radio serta tidak lupa juga di akhbar arus perdana sejak pelancaran Manifesto barisan Nasional (BN) pada Sabtu yang lalu.

Jikalau hebahan dan perkongsian Manifesto Pakatan Rakyat bakal diberikan ruang dan peluang hanya selama 10 tetapi secara rakaman untuk suntingan, lain pulanya untuk khas untuk Barisan Nasional Manifesto BN.

Berapa ramai yang saksikannya pengumuman Barisan Nasional Manifesto BN yang disiarkan secara langsung dan mendapat liputan yang cukup meluas dikebanyakan media utama di Malaysia (Siaran langsung di Astro Awani, Astro Saluran 301(saluran berbahasa Cina) dan Astro Saluran 201 (saluran berbahasa tamil) , TV1 dan TV3)  selama tempoh lebih sejam lamanya dari Stadium Tertutup Bukit Jalil?

Manifesto Barisan Nasional secara sehala sudah pun diumumkan dan disuapkan terus kepada rakyat. Kali ini harapan kami sekali lagi ingin mengajak kedua-dua parti politik yang bakal berentap dalam Pilihnaraya Umum ke 13 kali ini untuk diadakan pembentangan dan perbahasan bermanifesto secara dua hala pula untuk dinilai oleh jutaan bakal pengundi yang berkelayakan.

Apa pandangan anda dengan intipati Manifesto Barisan Nasional (BN 2013) menjelang Pilihanraya Umum ke 13 (PRU 13) kali ini? Yang mana satu antara intipati manifesto Barisan nasional (BN) yang medapat perhatian anda semua?

Sambung Baca Yang Ini Pula - Ada Kaitan Dengan Di Atas:

211 Komen Bernas di Berita Semasa… add one
 • 0 Penyokong BN 9:59 am

  BN menang,
  Najib senang,
  Pencacai girang,
  Rakyat bengang,
  Duit hilang,
  Kroni kenyang,
  Malaysia malang,
  wallahualam.

 • 0 najib telo 10:03 am

  orang munafik ni memang x agak2 untuk berjanji..yang bagusnya mayat orang munafik xperlu disembahyangkan terus tanam je..tanda2 org munafik,apabila janji tapi x ditepati..

 • 0 TapaC 10:03 am

  OK BN lu bg wa angkat

  Time undi wa pangkah lain maa!!!!

 • 0 Najib 10:04 am

  1. kenapa tak nak turunkan harga minyak ?
  2. Negara tak bangkrap ke jika turunkan harga kereta ?
  3. kenapa perlu wujudkan kementerian baharu ?? kementerian yg sedia ada tak berfungsi ke ?

 • 0 Mdizzle 10:04 am

  debat? telur kecut mcmn nk berdebat..

 • 0 mamat 10:05 am

  jangan harap BN boleh menang lagi… hahahah..
  hidupku pakatan rakyat..
  hahahahaha

 • 0 cipantenuktapir 10:07 am

  setakat tiru PR apedehal BN? takde idea lain ke?

 • 0 cipantenuktapir 10:08 am

  Mani posto utama yang patut dihighlight adalah…

  TURUNKAN HARGA MINYAK

  yang lain lain tak heran aku.

 • 0 ayu 10:10 am

  memang takde otak lah sape2 yg undi BN…manifesto BN lah yg sebenarnya membangkrapkan negara…dah la takde cakap sumber datang dari mana…semakin mundur lah negara bila BN memerintah

 • 0 najib telo 10:12 am

  manifesto yang kebanyakan dikitar semula dan menciplak manifesto pr..try tanya org serawak dah berapa kali umno dah janji nak buat jalan kat sana..

 • 0 Amran Pekuda 10:13 am

  BN mmg x da harapan.
  koje ler keras keras…..
  akhirnya pasti tsungkur.
  kesiannnnn………

 • 0 ayu 10:15 am

  sesuatu yg ganjil apabila orang yg mengamalkan rasuah ingin membanteras rasuah….macamana ek?

 • 0 Amran Pekuda 10:17 am

  wakil cawangan aku dulu pun janji
  bulan & bintang masa btanding…..
  tapi dah menang lupa daratan.
  tu baru cwgan, menang utk dpt
  nama dan title. Mmg janji d capati.

 • 0 najib telo 10:17 am

  yela sondol memang xboleh..tapi bunuh orang dan kaki rasuah dihalalkan oleh kerajaan umno..

 • 0 apakah 10:19 am

  masa PR bagi manifesto turunkan harga kereta..diorang cakap kerajaan akan bankrup..tupp2..dia tiru nak tuurnkan harga kereta..hehehe..dasar meniru la ni..

 • 0 Amran Pekuda 10:20 am

  hahaha……dia buat dadih ke????
  klau dah byk blh jual tu. kitar semula.

 • 0 Amran Pekuda 10:23 am

  itu mani papagomo……itu pasal
  ada hitam putih.

 • 0 boyay 10:23 am

  Patut dh lama dh buat camni…knp baru skrg nk stat..dh 55thn..kate bagus sgt..

 • 0 ayu 10:23 am

  BN nak mewajibkan lulus bahasa inggeris bila jadi pemerintah nanti….alamatnya makin merosotlah bilangan pelajar yg lulus..paling teruk dan kesian sekolah2 kat luar bandar dan sabah sarawak….apa salahnya perkukuhkan bahasa melayu.bahasa inggeris tu cuma sampingan saja…takde otak BN ni..

 • 0 najib telo 10:25 am

  Boleh juga tanya altantuya dah berapa banyak mani yang dia terima dari pm telo dan razak banginda sebelum kene bom c4..

 • 0 Anti Tipu 10:26 am

  Bab menangani rasuah tu yang aku tak faham

  Laporan SPRM pada Taib Mahmud apa cerita
  Laporan SPRM pada Rafidah Aziz apa cerita.
  Laporan SPRM pada KM Sabah apa cerita
  Laporan SPRM pada Ali Rustam apa cerita

  Ni aku nak bagi cadangan:

  Masa penamaan calon nanti semua calon PR bawa perisytiharan harta masing-masing dan anak beranak terdekat. sebelum tu beritahu calon BN supaya sediakan perisytiharan mereka sama.
  Lepas selesai pencalonan ajak dua-dua pihak serahkan perisytiharan tersebut pada wartawan. Nanti kita boleh tengok sape hamba rakyat sape pencuri duit rakyat.

 • 0 Atas Pagar 10:26 am

  X faham aku BN ni, sblm ni kalau turun harga kete menjejaskan ekonomi, turun harga minyak negara bleh bankrap, tapi yg dlm manifesto tu nk turun harga kete dgn nk naikkan Br1m smpi 1200 bleh plak x??…cukup2la nk bodohkan rakyat….dh tiba masa bg peluang kt PR plak, ini negara demokrasi, itu la tujuan PRU setiap 5 thn sekali,

 • 0 I Love Senah 10:26 am

  Saya sokong. Yakini BN….perosak negara

 • 0 poyo 10:27 am

  Ingatlah x der kerajaan x der lah PKR juga…
  Jgn ckp x fikir…
  Uhhhhh, singkat akal

 • 0 sytecx 10:29 am

  Ini adalah gila…harga kereta dan tol nak diturunkan? Ini akan menyebabkan negara bankrap!!!!! Hahaha

  BOdo dh BN ni..moneyfatso yg mengkedarah duit rakyat dgn maksimum tanpa ada hala tuju perancangan bagaimana utk meningkatkan hasil dgn seimbang! Ini baru lah boleh dikatakan bankrap negara..tahniah BN!!!

  DGn pengistiharan moneyfatso BN ini juga telah menjahanamkan macai2 umnongok yg selama ni mengecam manifesto PR tanpa fakta yg jelas..boleh diibaratkan macai2 umnongok meludah ke langit tapi jatuh dijirus air liur sebaldi oleh najib

 • 0 org kg 10:31 am

  sembang lebih je BN ni..kalau menang x sampai seminggu harga minyak,barang semua naik,,..den ingat lglah peristiwa PRU12 2008 yg lalu..kali ni jgn harap ekau boleh menang BN,,.pastikan PR memerintah Putrajaya..INI kali kasi TUKAR>>…

 • 0 nape 10:32 am

  nape ye…kalau org belah sana je mesti sakap lucah? blogger ngan tukang komen kwn tgk sepesen jer….kesian pulak bila pikir

 • 0 pengundi 10:44 am

  elok lah dua parti lebih kurang sama je manifesto & aku janji nya..tiru meniru tu biasalah…pelajar dari tadika sampai ke universiti ramai yang buat…skrg yang dah berumur pun terikut-ikut nak meniru…hehehehe…nanti masa memangkah atas kertas undi jgn buat perangai meniru ni ok…UNDI ADALAH RAHSIA…sesiapa pun tak boleh halang pilihan pengundi.

 • 0 mamat 10:45 am

  diorg nie sume tiru pkr punye..

  klu pkr xbuat..
  msti diorg xbuat punye..

  kata rugi je memanjang BN nie..

  hahaha…

 • 0 buruh paksa 10:50 am

  manifesto pung pang pung pang.
  cer citer mana datangnye sumber.
  kilang2 yg banyak byr tax ni tak jaga.
  klu diorg cabut tak ke nganga.

 • 0 JIRAN SENAH 10:53 am

  masa pr nak turunkan harga kereta pencacai umno cakap..negara bengkrap…- pr nak jahanamkan industri kereta nasional..- kereta akan berlambak dijalanraya..- berlaku jem…x masuk akal..bila bn ceduk- copy paste idea tu..-pencacai cakap..membela rakyat..-idea bernas…-kerajaan prihatin….kalau cakap pusing2 dari pemimpin dengan pencacai sama jek..

 • 0 semut merah 10:54 am

  sori BN.. lain kali lah!!

 • 0 buruh paksa 11:03 am

  BN dah goyang. rakyat dh tak bodoh lg. dulu bolehla tgk paper je. skrng mintak mf laaaa. mana2 menteri yg tak layak nk urus takbir negara ni cepat2la berenti. nak pulih semula bukannya senang. percaturan dulu bencana kini.

 • 0 zahar_UPM 11:08 am

  paling lawak..
  Memastikan harga rumah PR1MA sekurang-kurangnya 20% di bawah harga pasaran.

  harga pasaran rumah dah naik 200%++ najib oi…
  ko nak follow harga pasaran…pastu kurangkan 20%?
  kenaikan harga perumahan di pasaran xnak pantau?
  bodoh piang ….

  sepatutnya untuk perumahan umumkan..
  1.1 nama..2 unit rumah sahaja..
  2.warga negara malaysia shaja layak membeli rumah di malaysia
  3.pemilik rumah hanya boleh ditukar selepas 10-15 tahun pemilikan.
  4.memantau spekulasi syarikat hartanah..(beli secara pukal..lepas tu jual balik)
  5. banyak lagi yang bole dipikir dari idea bodo najib tu..kurang 20% dari harga pasaran…kalau harga pasaran sendiri dah x masuk akal nak ikut kenapa?

  cukup2la nk bodohkan rakyat….dh tiba masa bg peluang kt PR plak, ini negara demokrasi,bukan korea utara itu la tujuan PRU setiap 5 thn sekali,

 • 0 FAIZA 11:11 am

  Terbaikk…ya apa cerita kenapa tak kena siasat terang-terang makan duit. Kalau Lim Guan Eng cakap pasal nenek buat aduan cucunya kena rogol menteri terus tangkap masuk lokap. Betul-betul pilih kasih. Ini UMNO betul-betul amalkan politik kotor.

 • 0 buruh paksa 11:11 am

  mana pegi si senah. pegi beli kereta ke. harga blum turun lg la senah oi….

 • 0 burit 11:16 am

  i wil vote for BN

 • 0 2dia 11:16 am

  tak rosak pun awak tu yang rosak

 • 0 FAIZA 11:17 am

  Rakyat patut jangan terperdaya dengan manifesto BN. Sekarang ini kita tidak ada kepercayaan langsung dengan pertadbiran BN. Lebih banyak wang rakyat dibelanjakan lebih banyak peluang kroni-kroni dan menteri-menteri BN makan rasuah. Cuba bayangkan hutang negara RM560 billion siapa bayar. Duit rakyat dari hasil cukai juga yang akan digunakan untuk memebuat pembayaran. Bagi saya yang penting kita tukar saja kerajaan yang tidak amanah dan berwibawa ini. Berikan peluang kepada parti lain memerintah selama 5 tahun kalau tidak baik kita tukar lagi. Yang penting kita UBAH demi masa depan rakyat dan negara.

 • 0 mak jemah 11:19 am

  mak jemah rase x beshh langsung manifesto kali nih…mak jemah terpaksa pilih yg bagi 500 tambahan sebulan utk pendidik…

 • 0 vfi6 11:21 am

  sebaik mana manifesto umno/bn aku tetap undi PAKATAN HARAPAN RAKYAT!

 • 0 mak jemah 11:22 am

  mak jemah rase inilah manifesto paling bangang sekali..hari tu ckp x bleh turunkan harga kereta nanti negara bankrap,ini kali ckp turun plak..x paham dah mcm gaya orang munafik cakap,x kan nak sokong parti munafik kot,berdosaaaaaaaaaaa tuhhhhhhhhhhhh……

 • 0 tuan hamba 11:32 am

  PR nak buat A dia kata tak masuk akal. PR nak buat B dia kata bankraplah cam ni , PR nak C dia kata tak realistik.Keluar manifesto BN pun macam A,B,C jugakkkkkkk.Makna kata BN ni dia hanya akan buat suatu kebajikan/program yang dia nampak rakyat bagi sokongan terhadap apa PR nak buat.So Ikhlas kah BN? Lu pikirrrrrrr sendiri

 • 0 agogo 11:57 am

  berani pulak kak ijat tayang muke kt atas tu ek….mak lembu btol

 • 0 Umngok 12:09 pm

  turun harga 1 barang, 50 barang dinaikkan harga….turun roadtax, insurance pulak naik….turun harga kereta, minyak pulak naik, bagi baucar buku, yuran pulak yg dinaikkan…pusing2 tang tu jugak…

 • 0 pemijak kepala melayu dungu umno 12:26 pm

  haramnazi punya BN..selama ni rakyat hutang pi bayaq kereta 9 tahun tu hangpa buat dono jer,la ni baru hangpa takut nak pi bagi brim la,broom la..kalau hangpa turun kereta 20-30% hangpa memang dajal lah BN,aku baru buat loan keta..hangpa betul2 dajai la umngok..

  n pada pengundi PR PRU lepas aku benar2 syukur kat hangpa,hangpa lah penyelamat malaysia,tanpa hangpa kita tak kan merasa BRIM,BROOM macam la ni..nak harap org felda bodo dungu tu?nak harap melayu bodo dungu yg pangkah umno tu??diorg is nothing,sampah haramnazi dan tiada value..

 • 0 anak malaysia 12:34 pm

  TIada yakin dgn BN …inilah masa untuk berubah…

 • 0 ANTI DAP&PKR 12:48 pm

  mmg ada sikit persamaan manifesto PR dan BN.
  tp yg terbaik dr BN.
  beza besarnya BN buat aku janji,PR tak buat aku janji.mcm xpasti manifesto PR tak dapat ditunaikan.
  lepas ni walaupun BN dpt mandat yg besar,janji dah diikrar.manifesto mesti ditunaikan dan tak dilupakan walaupun PR berkubur.
  jd,marilah kita undi pd parti yg memberi janji bersungguh2..
  undi utk BN!

 • 0 ANTI DAP&PKR 12:50 pm

  klu dgn BN tak yakin,dgn PR lg xboleh dipercaya!

 • 0 pakngah16 12:59 pm

  Sokong pendapat ni..

  Sebenarnya manifesto BN belum lengkap lagi, masih ada lagi beberapa perkara tertinggal..

  1) Lupa nak mansuhkan AES
  2) Lupa nak berikan pendidikan percuma
  3) Lupa nak batalkan PTPTN
  4) Lupa nak batalkan pelaksanaan GST

  Mungkin dalam sehari dua ni akan ada lagi pembentangan Manifesto 2.0…
  Sama-sama nantikan dengan sabar….

 • 0 ANTI DAP&PKR 12:59 pm

  BN tak cakap klu turun harga kereta 20% negara bankrap.tu PR yg spin cerita.
  yg BN ckp,klu hapus cukai kereta+mansuh PTPTN+free tol+gaji tinggi+minyak murah sgt+superbike hapus cukai,tu yg jd bankrap..
  apa lah macai PR ni sng sgt kena kencing..

 • 0 dinmufc 1:11 pm

  BN menciplak manifesto PR, nampak sangat pemimpin BN dah semakin hilang arah sehingga manifesto pun ditiru. Apabila PR umum manifesto pemimpin BN berkata negara akan bankrap, perniagaan kereta akan tutup dll yang buruk dan seangkatan dengannya. Kepada bakal pengundi di PRU13 ini buatlah pilihan dengan bijak pilih lah pemimpin dan parti yang ada idea sendiri, yang berani berdebat dengan siapa saja demi menegak kebenaran bukan dengan bersembunyi di bawah media yang 100% dicucuk hidung untuk mengikut segala suruhan.

 • 0 Pak Lang16 1:11 pm

  BN klu tak mampu nk buat dia tak ckp.takut nti tertabur janji palsu.BN tabur janji yg yakin boleh tunaikan shj.
  Bkn mcm pihak sebelah sana,asal sedap mulut ckp,sedap telinga dgr,semua nk ditabur..

 • 0 ah chong lam 1:38 pm

  DIA PERNAH CAKAP MINTA MANDAT SEKALI LAGI, DIA KEMASKINI SAJA MANI FESTO TAHUN 2008 MACAM JALAN DI SABAH BALIK2 TAMBAH PERUNTUKAN TAPI JALAN MACAM TU JUGA TAK ADA PERKEMBANGAN NI MAHU DI TAMBAH LAGI, YANG KAYA KRONI2 BN, DIA MINTA RAKYAT UNDI BN KERANA TAKUT KALAU PR YANG MENANG NEGARA AKAN BANKRUP SEBENARNYA BUKAN NEGARA YANG BANKRUP TAPI KRONI YANG AKAN BANKRUP SEBAB MALAYSIAKAN BANYAK HASIL BUMI MACAM MANA BOLEH BANKRUP

 • 0 firbi 1:54 pm

  ingatlah kawan2 jika kita melawan pemimpin hidup kita takkan tenang..cam kita derhaka kat mak ayah..

 • 0 ANTI DAP&PKR 2:15 pm

  klu nk kata ciplak,PR yg nk tubuhkan negara berkebajikan pn ciplak juga dr BN..sblm ni kata nk tubuhkan negara Islam kononnya.
  last2 tiru BN buat negara berkebajikan..
  ape cer???

 • 0 Redzawan 2:56 pm

  Ah cong lam lu cakap ada betul.
  Kita jangan kena tipu lagi.

 • 0 Penganalisis PRU 2:59 pm

  Pakatan Rakyat juga harus diberi ruang oleh media elektronik seperti RTM,TV3, dll siaran,seperti Barisan Nasional untuk menterjemahkan manifesto mereka.Ini supaya rakyat tidak melihat isu berat sebelah atau pilih kasih yang terang-terang dan jelas berlaku seperti dimonopoli BN sedangkan malaysia di bawah kerajaan sementara.Ini akan menimbulkan perasaan benci meluak-luak pada segelintir rakyat yang menyanjung tinggi demokrasi.

 • 0 sytecx 3:12 pm

  sapa ajar ko mcm ni?fatwa mana ko pakai???

  sini meh aku ajar ko sikit:
  – melawan pemimpin yg kejam itu adalah wajib,sama cm derhaka kat mak bapak yg suruh melakukan perkara yg menyalahi syariat islam!

  sah2 la jahanam islam dan negara kalo umnongok ni perintah lagi..

 • 0 ANTI DAP&PKR 3:25 pm

  hahaha
  kita jgn kena tipu lg.
  kena kencing takpe…kena kencing ngn anwar je.

 • 0 HaHa 3:28 pm

  haaaa…haaaa…

 • 0 HaHa 3:36 pm

  Tiga ABdul: INI TIDAK ADIL… INI BOLEH MENDATANGKAN MARAH..

  bEenD: INI TIDAK ADIL… NANTI KRONI KAMI MARAH..

 • 0 ANTI DAP&PKR 3:36 pm

  nk buat sikit pembetulan.
  klu mak bapak menyalahi syariat islam,yg terbaik ialah nasihatkan mereka dan serah pada Allah.
  jika pemimpin ‘kejam’ spt yg saudara kata,lebih baik kita nasihatkan mereka dan serah pd Allah.
  itu pn jika benar pemimpin kejam la.apa maksud ‘kejam’ bg saudara?rasanya kita selama ni hidup aman harmoni sejahtera.
  boleh bg penjelasan ciri-ciri ‘kejam’ oleh BN?

 • 0 shahAlam 3:54 pm

  Sumbernya tambah hutang negara la..tambah lagi 500billion

 • 0 shahAlam 3:57 pm

  Banteras yang bilis2..Jerung terlepas..berbilion2 harta negara ko makan.

 • 0 Merbau 4:00 pm

  Memang cuti,discount ptptn,harga kereta,jalan raya..semua ditirunya..Bila parti lain nk buat, dikatanya bankrupkan negara.

 • 0 Merbau 4:03 pm

  Belanja bn lagi besar dari PR..itu xkira lagi dgn lagi duit curi dan rasuah..Hutang dah lebih 500billion..tapi rakyat tang tu jer.

 • 0 buruh paksa 4:04 pm

  aku tambah lg sikit. dalam satu keluarga yang kaya, kalau bapak asyik pergi main roulette je keluarga tu boleh jatuh miskin. kalu tutup kedai roulette die g main kuda pulak. senang2 kawin je lain abis citer..

 • 0 Merbau 4:05 pm

  TV kat malaysia terlampau2 berat sebelah..Sakit mata dan telinga bila tgok, asyik nk menangkan satu pihak jer..

 • 0 Merbau 4:08 pm

  Xkiralah apa benda pun diorang buat , memang xberkat. Rasuah dan commision cecah billion …ni namanya makan duit rakyat..

 • 0 Merbau 4:13 pm

  Kejam dari segi makan duit rakyat..ko tahu x?. duit yg sepatutnya digunakan untuk perubatan, pendidikan dan sebagainya habis di kaut perasuah dan pencuri negara..

  Siapa yg x marah oiii..mak bapak kita boleh nasihat sebab diorang satu2nya orang tua kita dan memang xboleh ditukar2 Tetapi Kerajaan boleh ditukar..!!!!!

 • 0 Merbau 4:18 pm

  Haha..Senah mereng.

 • 0 bapak kau 4:20 pm

  420000 guru akan dinaikkan pangkat segera berdasarkan prestasi.
  abisla guru pasni.
  kena pandai bodek la jawapnye. kalau x prestasi xbrapa bagus di mata pengurusan.

 • 0 mohadobe 4:24 pm

  manifesto nibetoi ka….tapi apa-apa pun manifesto pakatan adalah yang TERBAIK. sebab ptptn dimansuhkan.

 • 0 amy 4:34 pm

  KO lah pakatan rakyat selepasni…ramai dah naik meroyan bila akujanji BN dilancarkan. tengok saja pencacai PR dlm laman ni nampak sangat dah menggelabah…tengoklah pru nanti,sapa yg teruk kena ganyang…

 • 0 ANTI DAP&PKR 4:35 pm

  curi duit perubatan?perubatan Rm1 je.kerajaan mencuri atau memberi?
  pendidikan?rasanya nk dpt ijazah ekonomi yuran xsmpi rm10000 selama 4tahun pn kt ipta.spm 100 200 je.tu pn kerajaan bg bantuan sekolah rm100.kerajaan mencuri ke?
  klu betul yuran ipta kt malaysia ni tinggi,tak ramai la org melayu dpt degree.buktinya dah lebih sejuta rakyat sekurang-kurangnya ada diploma..

 • 0 ANTI DAP&PKR 4:44 pm

  bagaimana utk meningkatkan hasil?aku bg contoh yg sng je la.
  kerajaan janji nk buat highway kat kelantan,kat gambang-segamat,highway sabah-sarawak.bkn ke itu akan meningkatkan ekonomi,seterusnya……

  paham kan cmne nk tingkatkan hasil?

 • 0 najib telo 4:55 pm

  nak kata umno masih kuat nampaknya pengajaran umno pada tahun 2008 nampaknya masih belum cukup untuk dijadikan pengajaran bagi puak umno rasuah dan kaki bunuh ni..

 • 0 ANTI DAP&PKR 5:04 pm

  manifesto atas kertas je.takda ckp pn nk janji hapuskan ptptn..

 • 0 BEE END 5:32 pm

  Betul tu, negara lain di dunia banyak guna bahasa mereka sendiri seperti perancis, russia,siam, myarmar,jepun dll banyak lagi bahasa inggeris mereka tak tau pun…boleh maju juga…bangga bahasa penjajah…sedarlah…….

 • 0 gincu merah 5:37 pm

  laaa… turun harga kereta buat ape? wat sesak jalan raya jer..
  turun harga minyak baru betul…

 • 0 BEE END 5:38 pm

  muka tak malu, he..he..

 • 0 BEE END 6:27 pm

  Bangkrap Negara…(BN)

 • 0 abang toko 6:31 pm

  BR1M RM1200.tq PM aku sokong kerajaan BN.

 • 0 BEE END 6:36 pm

  Nilai sendirila tuan…dunia ni semua boleh ubah ..kalau ubah kiamat kot he..he..he

 • 0 BEE END 6:39 pm

  aku janji ada tapi dicapati kuah kari…………

 • 0 BEE END 6:43 pm

  pendapat yang paling tepat….janji dicapati lagi dan terus dikaji..kaji..

 • 0 BEE END 6:48 pm

  Saudara ni puak tu beri sikit dia nampak,,puak tu kebas banyak dia tak nampak…jangan dilayan saudara ni…..ini kalila…………

 • 0 karim 6:48 pm

  saya suka kesederhanaan manefesto bn… bukan mencari populariti macam pr.. bn berpijak di bumi nyata.. pr di awang-awangan… mendidik manusia utk x bayar hutang.. dalam islam kalau kita berhutang mesti bayar kan.. mencari populariti semata mata..

 • 0 pak din 8:19 pm

  bongok betula org pembangkang ni.org bagi senang daa.ambik jelaaa..

 • 0 pak din 8:20 pm

  pi la wat keje.jgn komen yg bukan2 yer..pak din xredha.ini bumi malaysia yg tercinta hasil penat lelah BN.

 • 0 jacki 8:28 pm

  hahaha….!
  bn beli undi menang,
  najib fikir begitu senang,
  pencacai begitu girang,
  rakyat marah n bengang,
  duit rakyat hilang,
  kroni makan tak pandai kenyang,
  rakyat malaysia juga yg malang!
  amin.

 • 0 jacki 8:40 pm

  salam !
  mani akujanji memang bagus tapi bagus kat mana???
  kereta turun 20-30% selama 5tahun apa beza dgn yg lepas! sudah pun dikatakan. br1m1200 diberi pada sebilangan yg berpendapatan rm3000 perkeluarga! atau bujang! kelebihan utk siapa????.
  wah bagusnya rumah bagi diskaun 20% harga ikut pasaran!
  murah ke???? kalau harga rm 400k-20% =rm320 tapi nanti harga rumah naik lg dalam 5tahun rm 600k-20%=rm480. n seterusnya. tetap juga mahal n mahal tak ada beza cuma lambat dari segi tahun je tapi nanti yg susah siapa??? mahsiswa juga akan susah sebab masa tulah mrk kena beli rumah. amin.

 • 0 jacki 8:44 pm

  salam ayu,
  ni ayu mana??? bukan ke ayu sokong bn umno n kak senah!

 • 0 jacki 8:48 pm

  salam,
  macammana tak bangkrp tapi memang tak bangkrap!
  macammana nak turun harga minyak sebab memang tak turun pun!
  kerajaan bn tak akan bangkrp sebab yg bangkrap rakyat malaysia.
  kerajaan bn tak akan turun harga minyak sebab tu sumber pendapatan kroni bn.
  amin.

 • 0 AzrinK 8:50 pm

  “Aku Janji” Daripada puak yang sama boleh suka-suka Bersumpah Guna AlQuran takde maknanya. Kalau Kitab Allah SWT pun boleh dipermainkan apa lagi manusia

 • 0 Lalan 8:54 pm

  Nampaknya rakyat akan jadi pemalas dan hanya mengharapkan bantuan kerajaan…kepentingan politik punya pasal sebahagian individu akan sengsara dengan kenaikan cukai padahal kita ada juga anak bini nak dibagi makan. Bolehlah kalau BR1M tu diberikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Ini kita kerja setengah mati,gaji ditolak cukai untuk beri pada rakyat yang malas….padanlah kakitangan kerajaan banyak buat bisnes untuk pendapatan sampingan…tanam sawit lagi bagus, ada juga ditunggu-tunggu setiap pertengahan bulan…heeeeee

 • 0 jacki 8:58 pm

  hahaha!!!
  salam,
  sarawaklah negeri susah n sabah mana nak ada jalanraya yg baik. kalau dah ada jln raya dah kira baik dah. jalan raya lubang sana sini tampal sana sini lansung tak setanding dgn jln raya disemenanjung.
  nama je negeri minyak tapi rakyatnya miskin n perbangunannya mundur dr semenanjung. kerajaan bn bagi byk peruntukkan kepada swk tapi tetap sama sj sebab msk poket kroni kerajaan. apa ni???
  rakyat bising n ckp dibelakang tapi sokong juga bn ni memang pelik tapi benar. sebab undi beli n kbyk undi dr penjawat awam macammana tak menang . lg lucu batang hidup yg nak bertanding pun tak nampak sebab mrk tetap menang . amin.

 • 0 mail lambung 9:22 pm

  ada SST untuk pekerja swasta tak???klu ada kami pangkah dacing…klu takde tak payah banyak songeh!!yg kenyang kakitangan kerajaan,badan berkanun dan glc jugak!!

 • 0 Abang smart 10:50 pm

  Aku pasti undi BN..janji ditunaikan..Rm1200.00 buat bayar road tax…

 • 0 Abang smart 10:53 pm

  Hang tu, rungut rungut, tapi bila di uluq, hang yang berbaris panjang..i know what you did during BR1M ..hee..hee

 • 0 adik kak nah 11:33 pm

  bagu BR1m mcm bagi penadol kt rkyt..masalah asas x selesai..habis mkn penadol kepala rkyt sakit balik dgn kos sara hidup,hutang rmh krete,hutang PTPTPU,dll..hampir 73% gaji blnn rkyt msia dok byr hutang je..ubah sekarang…tgok 5 thn pakatan..kalau ok truskan…rkyt yg berkuasa..PK2 knla bro…

 • 0 Terrano 11:37 pm

  Ye sokong…. Turunkan harga minyak wangi…. Mahal bebenor

 • 0 Terrano 11:41 pm

  Kita ni pun belum tentu sbb takde peluang jd pemerintah….nampak duit dpn mata….iman sure goyang… Silap2 bukan billion trillion pun blh kebas….

 • 0 Terrano 11:43 pm

  Kita duduk dlm masyarakat berbilang kaum…. Apa salah belajar bahasa inggeris kasi pandai… Nnt mudah la nak bergaul ngan bangsa lain yg mmg dah pandai bahasa inggeris tak de la ketinggalan

 • 0 abu 11:53 pm

  Tak kemana orang yang pemakan rasuah. Ke lubang kubor Allah Ta’ala akan kerjakan. Ke mana nak lari sebenarnya, terlepas tuduhan rasuah di atas tanah maka di bawah tanah akan di kerjakan.

 • 0 sytecx 12:55 am

  haha kesian la kau ni..propaganda tahap macai kelas bawahan je ke yg ko mampu bawakan sini?

  mari la tunjukkan fakta/angka/laporan yg menguatkan semua hujah2 ko selama ni supaya boleh mengelakkan ko pegang title pencacai tu dulu,kini selamanya..

  sekian,terima kasih.

  p/s: ANTI DAP&PKR -> your argument is invalid!

 • 0 haji anwar 3:42 am

  Arghhh..BN & PR sama sahaja kaki kelentong. Anda semua bodoh diperbodohkan oleh BN & PR. Hanya kerana parti politik melalak & brcakaran sama sndiri. Pergi majukan diri sendiri & keluarga dulu.

 • 0 haji anwar 3:48 am

  Sapa suruh kau buat hutang? Gaji tak seberapa tapi berlagak nk hidup mewah. Orang lain pun hutang tapi tak teruk mcm kau.

 • 0 haji anwar 4:03 am

  Penyokong2 PR kat sini kebanyakan golongan muda. Org muda biasa la..api sajer lebih tapi isi kurang. Membara di luar, kosong di dalam. Bahasa & tindakan dah boleh jangka pendek panjang akal mereka. Tak percaya? Tengok selepas ni dan nilai sendiri dgn kebijaksanaan dan kewarasan yg tinggi. Moga kita semua selamat.

 • 0 haji anwar 4:12 am

  Penyokong BN pulak banyak sangat dgn faktanya. Mcm2 fakta diberi tapi boleh diterima 100%? Takut fakta semua tu hanya auta. Penyokong BN byk sgt duk baca akhbar sampai boleh percaya bulat2 semua berita. Mudah digula2 dgn berita yg belum pasti ketulenannya. Bukalah mata dan minda diluar kotak pemikiran.

 • 0 haji anwar 4:17 am

  Baik BN atau PR semua kaki kelentong. Kelentong demi poket dan harta mading-masing kerana itu yg plg utama. Rakyat? Pandai2 la korang nak hidup mcmana asalkan poket kami kembung. Korang bergaduh, pemimpun BN & PR yang hidup senang lenang.

 • 0 haji anwar 4:21 am

  Nasib baik kau la labuuuuu

 • 0 Bayak 4:21 am

  Aduhaiiii BN.. sayang beribu kali sayang kau guna saluran media perdana cuma utk mempersenda diri dgn menyampaikan MANIFESTOR CEPLAK/CETAK ROMPAK dr apa yg PKR buat…. Ternyata PKR (D.S Anuar Ibrahim) lebih bijak ,lebih releven lebih realistik utk memimpin negara…drpd BN(Najib..Razak)…hidup PKR….. tumbangkan kroni2 BN terutama Taib yg merupakan ‘Lanun Darat Swk’..

 • 0 haji anwar 5:28 am

  Penyokong2 PR & BN semua tak guna. Perangai buruk mcm hantu gaduh sana sini, fitnah tak habis2. Hantu betul

 • 0 tuan hamba 8:59 am

  Para penyokong BN sakalian, tolong baca ni.Kalau takat kamu depa tak heranlah….tak perlu abis duit buat itu ini.Buat camana pun korang yang fanatik buta tetap sokong.Depa buat semua ni BR1M , nakturun itu ini, nak bagi itu ini kerana dia gerun dengan asakan pembangkang dan penyokong.Sebab tu lepas satu satu dibuatnya apa yang PR dah buat dinegeri PR perintah dan ape yang PR nak buat jika diberi mandat menang Pusat nanti dlm PRU-13.Korang kekallah dengan fanatik bodoh yang tak sudah-sudah.Kepada para pendokong PR …mantapkan perjuangan anda.Kepada pengundi BARU dan atas pagar…marilah bersama-sama PR merealisasikan kehidupan yang lebih bermakna dan sejahtera di masa hadapan.Tinggalkan golongan bodoh sombong…yang tak makan diajar itu.Sombonglah kepada orang yang bodoh sombong.Kalau tidak dia tak taupun dia tu bodohsombong

 • 0 cukai 9:27 am

  sekarang apa yang ada sangat dengan BR1M tu….tak adil la…orang yang bayar cukai tak dapat BRIM malah di BROOM (disapu). Duit kita yg bayar cukai tu yang BN pakai untuk bagi rakyat…bukan duit kerajaan yg diorang paki tu…kalau semua dia bagi baru Scale (lambang BN) itu betul. Memang ke calibrate la scale tu hahahah…tak yah pakai lagi la…bukan nak sangat duit BR1M tu tapi biar adil la sikit ooiii…no more chances for BN ….

 • 0 cukai 9:30 am

  ikut perasaan….

 • 0 cukai 9:32 am

  tk puas ati kita cakap la…semua kita ada hak masing2…

 • 0 cukai 9:35 am

  tak berdosa kalau tak undi hahahah…kalau bunuh org baru dikatakan dosa…..

 • 0 waklu 11:30 am

  tp puak2 ni tk dapat pk la..aku pun heran..

 • 0 waklu 11:32 am

  rakyat didahulukan pencapaian di utamakan…tindas rakyat ..naik barang kene kt rakyat dulu…pencapain puak2 kroni d utamakan

 • 0 waklu 11:37 am

  btolllllll..da berapa kali da mcm ni…tp puak bn yg dipergunakan tk nmpak

 • 0 YB makjemah 1:02 pm

  Kerajaan yg dok ada pun tak dak kualiti, la ni nak tambah lagi hak lain… kerja lain tak dak membazir 24/7

 • 0 YB makjemah 1:05 pm

  ni semua tok nek depa dok ajaq
  apa pun tak boleh
  bodo samapai mampus

 • 0 orang tua 1:25 pm

  Ada beberapa elemen yang BN tak buat untuk rakyat Malaysia…Jalan-jalan di Sarawak ada banyak berlubang2..kita dah bayar cukai jalan..ke mana duit kita tu? kenapa kerajaan tak cuba memperbaiki jalan yang berlubang tu? Cukai kereta pulak, cukai sebanyak 98%…sepatutnya harga kereta keluaran Malaysia adalah murah kalau dibandingkan dengan kereta import.. Sebagai contoh, negara Brunei, Sultan mereka tidak mengenakan cukai kereta..contohnya, harga sebuah kereta vios ialah B$20,000- 30,000 sahaja.. Di malaysia ni, kereta vios ialah RM71k..tambah dengan cukai kereta 2.50%..jadi tambah RM1775 kena bayar.. Ni sememangnya kerajaan banyak melakukan rasuah..mencuri duit titik peluh rakyat..memang tak adil…saya semakin tidak menyokong BN..2 tahunn ni cuma bayar cukai kereta je belum lagi membayar jumlah harga kereta…gaji pun lambat naik…bagaimana nak hidup dengan lebih senang kalau ada keluarga.. PR1MA pula, tak semestinya semua orang dapat…orang yang kurang berpendapatan antara RM2000-3000 mungkin dapat PR1MA yang diwar-warkan oleh kerajaan..rumah kos rendahhh…Tahun depan pulak, ada government tax sebanyak 6 peratus..beli sebungkus maggi, kena charge 0.30 sen…apatah lagi beli beras..rm30..kena charge rm1.80..jadi untuk BR1M ini memang tidak guna kepada rakyat Malaysia..kerajaan sekarang nak kutip balik RM500 ni daripada rakyat dengan mengenakan cukai government tax..(GST).. Sekarang rumah teras pun mencecah RM450k..dulu cuma RM200k…perbezaan harga agak ketara..dah beberapa tahun saya simpan duit masih tidak dapat beli rumah pertama..agak kecewa.. Sekarang ada di kalangan memang tak tau apa akibat jika undi BN..bersedialah..

 • 0 puteri85 3:14 pm

  i will vote BN!!

 • 0 oLynn 4:01 pm

  Kenapa wanita kaum ibu ni yg tak keja tak dpt BR1M sedangkan kaum ibu pun pengundi.bahkan paling ramai adalah kaum ibu @wanita yg merasa seperti saya tak puas hati rasa dipinggirkan seperti pilihkasih.apa kaum ibu ni x ada sumbangan utk negara!ada pepatah melayu tangan seorg ibu yg menggoncang buaian bisa menggoncang dunia.ini luah rasa drpd seorg ibu yg terasa!: (

 • 0 mick 4:06 pm

  lu org ni bodoh.senyap2 sudah.jgn gler dok pegi agkat telur anwar ngn najib.kalo depa menang pown hidop korg jadi kuli jugak.lain la korg ni ade bisnes sendiri.minda org bawahan korg ni!!

 • 0 ataspagar 4:47 pm

  ada lg bro..pendidikan dan rawatan hospital percuma.amacam..?

 • 0 umno selamanya 8:04 pm

  kenapa lah manusia zaman ini x reti nak bersyukur? aku tak faham betul, apa pikir pakai kepala lutut?dah macam2 di buat, ingat senang ke nk jadi seorang pemimpin.nak bangunkan sebuah negara bukan senang. memimpin sebuah keluarga yang kecil pn ramai yang gagal,tapi cakap punya la pandai, cuba cermin diri sendiri dulu, bagus sangat ke????

 • 0 umno selamanya 8:08 pm

  aku tidak sanggup negara yang tercinta ini jadi porak peranda, kucar kacir kerana parti yang hanya mementingkan diri sendiri

 • 0 bolok wek 8:32 pm

  kebanyakkan org melayu yg tak lulus spm bi, habis la org melayu.. ke mana UMNO yg mempejuangkan nasib org melayu,, kuburan aje BN pada PRU13 tahun ini

 • 0 pokdepok 6:28 am

  Undi pokcik hanya untuk….. Mana boleh ckp. Undi adalah rahsia.

 • 0 Karipap Kentang 6:32 am

  Tang jalan raya kat sarawak tu kena tanya taib bini arab. Nk mintak dia buat pun boleh sebab duit dia banyaaaaaaak sgt!

 • 0 rashdiey 8:37 am

  Bila bandingkan manifesto PR dan BN, ternyata manifesto PR lebih ikhlas dan membela rakyat yang selama ini tertindas tanpa disedari dan kalau sedar pun tidak boleh buat apa-apa. Fikir-fikirkan lah undi siapa nanti.

 • 0 Politik Malaysia Comey Angat 12:30 pm

  Sokong pendapat “Arghhh..BN & PR sama sahaja kaki kelentong. Anda semua bodoh diperbodohkan oleh BN & PR. Hanya kerana parti politik melalak & brcakaran sama sndiri. Pergi majukan diri sendiri & keluarga dulu.”

 • 0 parti kerat rakyat 12:33 pm

  pakatan pun same jgak

 • 0 Politik Malaysia Comey Angat 12:35 pm

  hahaha,,, Hadis mane mengatekan “melawan pemimpin hidup kita takkan tenang…”,, tolong tunjukkan hadis tersebot.. :)

 • 0 Politik Malaysia Comey Angat 12:46 pm

  Golongan muda “membara di luar, kosong di dalam”, hahaha,, so funny… makne kate kite kene pkai owg da beruban je nk memimpin… xP

 • 0 Politik Malaysia Comey Angat 12:48 pm

  hahaha,,, hadis mane mengatekan “melawan pemimpin hidup kita takkan tenang…”,, tolong tunjukkan hadis tersebot.. :)

 • 0 Politik Malaysia Comey Angat 12:52 pm

  orang memang buat xpenah adil…

 • 0 Politik Malaysia Comey Angat 12:57 pm

  hey,, lu.. apa mau,,,
  lu sembang kat sni pon tadak guna…
  lu dok sebelah najib ka,, or lu dok sebelah anwar…
  budak “minda org atasan (mick) “.

 • 0 Politik Malaysia Comey Angat 12:59 pm

  Kesimpulan nye di sini saye rase saye 2ggu dan lihat..hahahaha..~~

 • 0 Cik Kiah 2:53 pm

  BN tidak akan menang PRU kali ini, melainkan dengan bantuan pengundi HANTU!

 • 0 kuta 3:07 pm

  TAIB KAYA PUN SEBAB JADI KETUA MENTERI DI BAWAH BN…jadi still kena Tanya kepala Bu$%# dia gak..

 • 0 kuta 3:11 pm

  saya sokong komen di atas ini. kami yang kerjsa siang malam bagai nak gila, dikenakan cukai dan biberi brim kepada orang lain. kalau beri pada yang miskin gaji bawah 3k saya setuju. kat area saya ada sorang tokey along….keta 5 biji pun dapat brim…apa citer?…lain kali nak bagi brim, cek akaun bank/harta dia dulu…BODOH…

 • 0 kuta 3:20 pm

  APA? kenaikan pangkat segera 420,000 guru?
  sudah2 la nak menipu….setiap kali hari guru pun ada berita2 gembira macam ini…naik pangkatlah…kurangkan beban kerja guru la…time base di pendekanlah…..KALAU SEMUA NAK TAU…gred gaji DG41 paling akhir disemak adalah pada 1997….so u nak guru2 percaya janji2 manis ini lagi?…enough is enough!!!

 • 0 kuta 3:23 pm

  SELEPAS LEBIH 50 TAHUN MERDEKA dan memerintah negara….baru ingat nak buat cancer hospital? selama lebih 50 tahun ini apa yang korang buat? negara2 lain seperti india dan Thailand sudah ada cancer research hospital sejak 20 tahun lalu…Malaysia?…siapa yang ada family member menderita penyakit ini akan tau seksanya orang itu kena kanser…depa boleh buat manifesto pulak….

 • 0 kuta 3:24 pm

  NAK TURUN HARGA KERETA 20-30%?….habis sudah rakyat Malaysia bankrap buat koan keta sampai 10 tahun…..la nie baru ingat nak turun harga keta…dulu 5% pun tak pernah nak turun, sekarang nie nak turun 20-30%?

 • 0 kuta 3:26 pm

  ANUAR IBRAHIM PEMIMPIN TAK BERETIKA….HARUS DITOLAK RAKYAT…YANG CHUA SOI LEK DIA SIMPAN…JADI PENGERUSI MCA lagi kau….

 • 0 kuta 3:28 pm

  MEMERANGI RASUAH?….ko siasat dulu kes2 penjualan ic secara terbuka oleh pengarah/anggota pejabat pendaftaran…lepas tu baru ko cite hal ini…

 • 0 AtasPagar 4:48 pm

  Belanjawan negara lebih besar dr pendapatan negara, bertambahlah hutang rakyat. BR1M membantu rakyat miskin, yes. Tp betul ke dgn cara bg duit? siap nk naik lg. Suap sane sini, bilenye nk pupuk rakyat untuk lebih berusaha. anak2 pun terikut perangai mak bapak. golongan pertengahan yg lebih rajin berkerja xdpat pun walaupun byr tax mahal. Gunakan dana tingkatkan pencapaian/produktiviti pekerja kerajaan & swasta (macam mana? pandai2 la pikir. dh dibayar gaji kan). Buat kaunter, sistem mahal2 tp pekerja x kompeten xguna jgk. Salurkan peruntukan BR1M pertingkatkan skim bantuan rakyat miskin (yg betul2 memerlukan). Selidik/naikkan pangakat/elaun guru/kakitangan kerajaan boleh, tp naikkan la kelayakan skali. Barulah graduan2 yg pandai berminat nk apply. Jgn ambik graduan (cukup2 makan), menganggur xdpt kerja, last2 serap jd cikgu/kerja kerajaan, pegawai lak tu. Buat subsidi pendidikan lebih murah or percuma, tp klu kuar graduan lemah disebabkan tenaga pengajar mmg dah lemah, xguna jgk.. point2 yg boleh diambil oleh kerajaan n pembangkang untuk mewujudkan manifesto yg lebih mantap & langkah2 pelaksanaan yg lebih berkesan seterusnya menarik undi org2 yg atas pagar ni. yg sokong parti lain pun akan tertarik.

 • 0 terbaik 9:57 pm

  di beri salah, xdi beri lagi lah salah. bersyukurlah

 • 0 terbaik 10:01 pm

  ya, saya sokong 100%, walaupun saya x dpt 1200 tu…

 • 0 terbaik 10:08 pm

  jangan berkata kalau tak pasti, mana bukti yang kata pengundi hantu, macam ni lah kalau dasar pembangkang

 • 0 Jebat 7:38 am

  Hang org apa? melayu ka..kalu hang kata melayu bodo..termasuk hang pun bodo..fikir sebelum buat kenyataan. Sepatutnya kita kuatkan org melayu..bangsa lain hanya tunggu masa nak kuasai malaysia..apatah lagi org cina duk tepuk tangan jaa..

 • 0 pecinte keamanan 9:00 am

  Pe nak jadi dah gan dunie sekrang.. lu dah taksub sangat gan politik sampai xde bende lain yang keluar melainkan caci maki.. cube bace gan hati yang berintelek.. manifesto BN ni lebih spesifik and jelas.. xsume dalam manifesto ni janji.. ade jugak yang “AKAN DILAKSANAKAN”.. BN pon manusie jugak.. bukan tuhan yang boleh kawal sumenye.. lau sesame melayu pon xbleh bersatu mane kaum lain nak respect kte macam melayu dulu2 yang disanjung tinggi dengan budi pekertinye.. wasalam

 • 0 Undi BN 2:48 pm

  setuju sgt….org melayu bergaduh bangsa lain yang tepuk tangan…come on la …….respect sesama melayu……sapa nak menyokong org melayu kalau bukan org melayu sendiri……ini masaalah parti jgn libat atau maki sesama kaum…..kita semua manusia …..kalau kita janji pastikan kita kotakan ….allah marah kalau kita janji x tepati……kita mampu merancang hanya tuhan yang menentukan……pls la bangsa bumiputra sekalian……tq

 • 0 ANTI DAP&PKR 1:37 am

  hahaha
  kena kencing dengan lembUMNO.

 • 0 Undi BN 1:43 am

  melayu bergaduh, kroni tepuk tangan.. sekali tepuk, bilion2. sokong Islam, melayu no 2. masuk kubur malaikat tak tanya bangsa, malaikat tanya agama.

 • 0 Atuk Senah 11:44 am

  BN sudah terdesak…macam2 janji ditabur untuk pengaruhi rakyat…hakikat sebenarnya taraf hidup pasti akan terus meningkat biar pun rakyat di bantu sebabnya…pendapatan rakyat xseimbang dengan kadar hidup yg terus meningkat…gaji kecik tapi barang mahal…xde maknanya..

 • 0 Undi BN 5:25 pm

  hello…tolong ye jgn capur adukan agama dgn politik ye…..

 • 0 siapamenang? 12:04 am

  situasi politik di Malaysia skrg terbahagi kpd 2 :
  1)bn (umno,mic,mca)-perkauman
  2)pr (pkr,dap,pas)-ideology
  rata2 pengundi yg memilih bn adalah org melayu.kerana melayu bimbang jk pr mengambil alih, maka hak keistimewaan org melayu dlm Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan akn terhakis sedangkan mana2 pindaan yg ingin dibuat perlu mendapat keizinan drpd majlis raja2 melayu terlebih dahulu.hakikatnya,walaupun dap menjadi parti dominan dlm pr, tp dap hanya boleh menang maksimum 48 kerusi sahaja drpd 222 kerusi di dewan rakyat.jadi,kpd pengundi sekalian,undilah siapa yg anda rasa layak utk melakukan perubahan.siapa pun yg menang,diharap dpt menguntungkan semua pihak.
  -I have to wait 5 years more to vote…sedih.

 • 0 anak Melayu 1:32 am

  Oooo gitu ke? Patut la orang Jepun dan Korea ketinggalan… Tak salah @ rugi belajar, tapi wajib lulus bahasa penjajah memang aku tak sokong. Jepun yang datang kat jabatan aku ambil kursus BI 6 bulan sebelum datang ke sini. BI dia macam anak aku yg sekolah rendah aje, tapi yang penting aku faham dan boleh bekomunikasi dgn dia. Kalau wajib ada pendidikan agama aku sokong 100%.

 • 0 kena fikir betul2 9:04 am

  saya tak mahu rakyat malaysia terpedaya denga semua janji dari kedua-dua parti samada parti kerajaan atau pembangkang sebab kedua-duanya banyak kelemahannya.saya nasihatkan agar semua fikir dulu sebelum buang undi tu betul-betul jika rasa kedua-duanya susah nak dipilih dan nak dipercayai serahkan sahaja pada allah taala.sebab hanya allah sahaja yang tahu siapa yang layak memerintah negara ini.semua manifesto yang saya dengar itu hanyalah janji manis yang belum tentu dapat dilaksanakan sedangkan masalah sebenar negara ini belum selesai.harga barang terus meningkat.kos sara hidup terus meningkat.rakyat tiada rumah milik sendiri, masalah alam sekitar makin teruk, pencemaran udara air dan tanah serta penebangan hutan makin berleluasa.duit rakyat habis entah kemana.kehidupan rakyat tak berubah macam besar periuk besar lagi keraknya.tujuan kita ialah mahu hidup dalam keadaan yang stabil, aman, cukupmakan minum dan tempat tinggal , hidup tak perlu berebut dan berbalah.bukannya nak jadi negara yang maju tetapi sebenarnya mundur dari segi kebebasan rakyat, hidup tertekan,kos sara hidup tinggi, kemerosotan tahap kesihatan rakyat sebab hidup dalam keadaan stress kerana kemajuan rakyat hidup macam robot.takde masa rehat dan santai.kalau ada masapun masalah kerja tak selesai asyik pikir kerja.kalau tak kerja berat duit tak masuk nak bayar itu ini.masalah alam sekitar pun makin merosot sebab parti yang perintah negara banyak dah tebang hutan sebab nak buat lebuhraya, udara kian tercemar oksigen makin kurang karbon dioxsida makin banyak.turunkan harga kereta tu tujuan nak tambah gas rumah hijau dan toxsid dalam negara lah tu.apa yang kita dah ada sekarang ni sudah banyak mencukupi hanya mahu ditambah baik sahaja bukannya nak tambah lagi hutang negara, atau nak habiskan duit ke arah pembaziran.saya sokong kalau kerajaan bagi 1200 setiap bulan pada semua ketua keluarga atau rakyat bujang bukan setahun sekali je.sebab kos sara hidup sekarang ni tinggi 1200 tu sehari pun dah habis guna.dulu saya ingat br1m adalah satu perkara mustahil dilaksanakan kerajaan tetapi nampaknya kerajaan mampu jadi tak mustahil kalau pinjaman ptptn dimansuhkan atau bagi je 1200 kepada semua keluarga dan individu bujang yang tinggal berasingan keluarga supaya boleh sara hidup sendiri.buat apa duit kerajaan yang banyak tu dilaburkan pada jalan raya baru?bekalan air ke negeri yang tak sokong kerajaan?banyak benda lebih penting untuk kerajaan fikirkan terutamanya pertambahan penduduk malaysia ni dan sumber pendapatan negara berapa banyak, berapa banyak lagi keluasan tanah dalam negara ini untuk dibangunkan dengan lestarikan kehijauan alam serta mesra kehidupan.bukannya hanya tahu bangunkan negara tetapi tak fikir masa depan negara ini, apa akan jadi dengan alam sekitar, apa akan jadi dengan rakyat adakah rakyat akan hidup merempat sebab takde lagi tanah nak dibuat rumah?sebab tiada perancangan kelahiran anak dalam negara?hanya tahu beranak aje nak kasi makan anak tu ape?nak kasi tempat tinggal anak bila besar nanti tu cerukmana?semua tukena fikir bukan main redah dan janji manis pilihanraya je.tolong fikir betul-betul kalau taklepas ni tunggulah apa lagi masalah rakyat dan negara akan hadapi.bagi itu kurang ini,pi mai pi mai tang tu jugak.

 • 0 bhah 11:27 am

  umn0 is bezzz

 • 0 HUSSEIN BOTOK 2:41 pm

  Nok risau amende dgn manifesto2 nie
  Tak yah manifesto xpedah
  Kita kakitangan kerajaang dok yah risau
  Gaji pokok 3500
  Gaji dari tauke2 5000
  Makan hari2 free agen belanja
  Pi luar negeri free kontraktor bayar
  Duit minyak customer bagi
  Duit kereta Bini bayar
  Doh tu nak pikir amende lagi??
  UNDI JE BN…
  TENTU BESAR HABUAN ANDA

 • 0 zul diver 4:31 pm

  KEBANYAKKAN KOMEN-KOMEN DALAM NI, MACAM TAK PERNAH BELAJAR KAT SEKOLAH. DALAM ISLAM KITA KENA BERUSAHA UNTUK MENCARI REZEKI. TU TANGGUNGJAWAB KITA SENDIRI. JGN FITNAH ORANG LAIN KALAU TAK DE BUKTI, PERGI TENGOK LAWAT NEGARA ORANG, BARU TAHU BETAPA BERTUAHNYA BUMI MAKLAYSIA NIE. ZAMAN SEKARANG MANA ADE SEMUANYA FREE, SEMUANYA BERBAYAR. SELAGI ADA TULANG EMPAT KERAT, BERUSAHALAH UNTUK MENGUBAH NASIB. KALAU NAK KAYA ATAU PAKAI KERETA BESAR, BERNIAGALAH IKUT CARA NABU MUHAMMAD S.A.W. KALAU SETAKAT KERJA KERAJAAN JGN HARAP NAK PAKAI KERETA MEWAH. KALAU SEDARA ATAU SAUDARI TERDIRI DARI GOLONGAN OKU, LAINLAH, PERLU DIBANTU. CUBA TENGOK DAN FIKIR KENAPA PEKERJA ASING BANYAK BEKERJA DI MALAYSIA. FIKIRKANLAH. KALAU MINYAK NAIK, APA SALAHNYA KITA FIKIR CARA LAIN.NGV KAN ADA. KALAU BELANJA MINYAK KERETA DAH JADI MACAM BELANJA MINYAK MOTOR. BANGKITLAH BANGSA KU, JANGAN MALAS BERFIKIR, BANYAK SUMBER REZEKI DLM MALAYSIA NI. CUMA ORG MELAYU KITA NI MALAS NAK TEROKA. INGAT KALAU KITA BUAT JAHAT ATAU FITNAH DENGAN ORG LAIN. SUDAH PASTI ALLAH BERI KITA BALASAN. TAK KITA ANAK CUCU KITA SENDIRI YANG KENA. KALAU KITA BEBAIK SESAMA MANUSIA PASTI ALLAH BERI SEMUA PERKARA YG BAIK PADA KITA. YG KITA HARAP BIARLAH KITA MATI DENGAN CARA YANG BAIK. BANYAK MANA UMUR KITA DLAM DUNIA. SEMUANYA KITA KENA PULANGKAN KEPADA PENCIPTANYA. HIDUP NI HANYALAN PINJAMAN.

 • 0 terbaik 6:07 pm

  ya …betul tuu

 • 0 pengkaji 3:56 pm

  asal pr nak bagi apa2 mesti bn cakap negara akan bangkrap, tapi last2 bn jugak y tiru pr. tak bangkrap le pulak… boleh pulak bn nak bagi kan? sape yang bangkrup sekarang ni?

 • 0 puteri 12:41 pm

  orang kita memang suka benda free..
  tak nak berusaha..
  semua nak ada depan mata..
  macam mane bangsa nak maju kalau malas..
  kerajaan sediakan ruang untuk ubah taraf hidup..bukan stakat nak suap je semua.. kalau penyokong umno/bn digelar macai,, anda??? bukan taraf macai jugak ke? atau pun pencacai??pikir2 la baik2.. jangan menyesal tak sudah nant bila negara dah tergadai sebab banyak sangat berhutang semata2 rakyat pemalas nak semua benda free.renung2kan

 • 0 Gadisku 4:10 pm

  Pakai miyak attar je la. murah! hihihih

 • 0 Gadisku 4:36 pm

  oLynn, kalu tak appy ke BrIM tu?
  Pasai pa, mama sy pun x keje tp dpt je brim tu…

 • 0 Gadisku 4:38 pm

  hantu ada di mana2 wahahhaha

 • 0 Mas Aji 5:03 pm

  hanya hantu yang nampak hantu..kahkahkah!

 • 0 hero 11:59 pm

  yaa tiruu je,, yang penting BN MENANG.. i love u BN

 • 0 taik mammot 8:41 am

  Bn memang perompak rakyat termasuk taib celaka tua kutuk nk mampus

 • 0 jgn ikut saya 8:38 am

  heheh saya setuju….dgn 2 dia

 • 0 jgn ikut saya 8:40 am

  setuju dgn kamu Pak Lang16

 • 0 jgn ikut saya 8:41 am

  anti dap & pkr betul2

 • 0 jgn ikut saya 8:43 am

  susah senang kite ada jugak yg kurang kan beban…kan abang toko

 • 0 jgn ikut saya 8:48 am

  hehehe

 • 0 jgn ikut saya 8:50 am

  ahahk betul tu

 • 0 jgn ikut saya 8:53 am

  ahah kan betul abg atau kakak,lou tak mampu jgn berhutang ek,kat dunia mcm nie tapi kat akhirat tau ke mcm mn maaf saya terpaksa myampuk…saya undi BN saya setuju dgn anda

 • 0 dizane 8:37 pm

  kau dapat bantuan duit kerajaan kan?tp kau kutuk juga kerajaan…apa lah..baik kau kaish pulang br1m tu kalau gitu

 • 0 S.Kandarisman 9:43 am

  Alahai Merbau..kalau hendak cakap pasal rasuah ni kat mana2 pon ada bang. Dari Bee End sampailah ke PiiiRaahh. Semuanya mengamalkan rasuah. Kalau Merbau berada ditempat mereka juga pasti mengamalkan rasuah. Mana taknya, bila manusia sudah berada diatas, dia xkisah dan lupa org dibawah. Tapi dia xsedar yang dia sedang diperhatikan oleh Yang Maha Esa.

  P/S : S.Kandarisman sedih bila kedua2 parti tidak meletakkan manifesto untuk menegakkan undang2 Islam dan mengamalkan cara pemerintahan Islam.

 • 0 Raja Brutal 9:49 am

  Salam puteri…. janganlah berfikiran sempit….. Kan pepatah melayu ada mengatakan “Orang memberi kita merasa” maka terima kasihlaaaa…. Negara tidak akan rugi atau tergadai dengan benda FREE nii…. Puteri sendiripun mahukan benda free? Nak Ke? Tipulah kalau puteri tak nak. Kan generasi sekarang semakin bijak, walaupun dapat benda FREE… tetap sahaja nak berusaha…… Contohnya, memangkah parti yang menawarkan benda FREE pun itu satu usaha juga….. Bukan macam parti yang satu lagi…… beri itu dan ini untuk pancing undi…………. pun begitu, saya tetap berterima kasih dapat benda FREE, Itu pendapat sayalaaaa…… Tanya pulak yang lain….

 • 0 Raja Brutal 9:54 am

  biasalah tuuuu…… nak tutup lubang sendiri untuk buka lubang orang lain……. lumrah dunia…. haiiii…. mati tersiksalaaaa orang macam ini.

 • 0 S.Kandarisman 9:54 am

  Setuju dengan Merbau. Dari media massa sampailah ke media cetak, asyik satu pihak sahaja yg dimenangkan, dijajakan, dipujikan, diangkatkan. Yang pihak disebelah sana pula dikutuk, diherdik, direndah2 kan. Mana taknya pihak disebelah sana marah dan boikot sesetengah media massa dan media cetak dekat malaysia ni.

 • 0 Upin Ipin 9:57 am

  Betul….Betul….Betul…..

 • 0 Raja Brutal 10:12 am

  PRU 13 semakin menuju kemuncak…… 5 dan 6 Mei 2013 ditunggu dengan penuh mendebarkan oleh calon-calon parti yang bertanding. Mereka sebenarnya kini miskin. Menagih simpati rakyat jelata untuk mendapat mandat meneruskan agenda mereka antara songsang atau syumul.. Kita sebagai rakyat kini sebenarnya raja….. undi kita terlalu mahal……. maka gunalah sebaik-baiknya. Agama, bangsa dan Negara kita jadi taruhannya….. Hari ini adalah penentu esok dan seterusnya.
  Undi adalah peribadi dan rahsia….. Sehingga kini tiada sudah parti kerajaan atau pembangkang kerana telah bubar. Masing-masing memiliki hak yang sama. Kerajaan sebenar adalah kakitangan kerajaan. Namun agak menghairankan, gerakan mereka terbatas kerana terikat dengan kerajaan untuk menyokong parti yang dahulunya pembangkang. Walhal hakikatnya, kini sudah tiada parti pemerintah atau pembangkang kerana Parlimen dan DUN seluruh Negara telah bubar bersaksikan Raja yang saksama.

 • 0 Raja Brutal 10:16 am

  Mereka kini berusaha menabur janji untuk menyakinkan rakyat. Manifesto digubal serapi mungkin….. Maka kita sebagai rakyat yang kaya dan berkuasa hendaklah saksama memangkah sewajarnya. Tidak kurang juga di kalangan parti yang semakin jelas menghulurkan saguhati untuk meraih setiap detik niat undi kita rakyat yang hebat…. Renung dan fikirlaaa

 • 0 Joe Labu 1:46 pm

  BACA DULU SAMPAI HABIS>> JANGAN MELATAH..
  sesebuah negara perlu sumber kewangan. Malaysia dibawah pentadbiran BN mmg dah ok..byk kemajuan yang rakyat kecapi..sesiapa pun yang memerintah..akan ada kroni..BN atau pun PR.. Yang penting org melayu perlu bersatu.. Kedua dua manifesto parti berjanji akan menurunkan pelbagai cukai.. pelbagai harga barang.. ramai rakyat yang suka..tapi dengan menurunkan harga barang atau cukai bukanlah satu jalan penyelesaian..Malaysia akan hilang pendapatan..kalau x ada pendapatan,,macam mana nak membangun..
  Mana hilang nya duit hasil2 dari kutipan cukai? Alangkah baiknya kalau kerajaan BN benar2 telus..
  Projek2 mega..contoh nilai 5 juta..tapi jadi 20 juta mana hilang 15 juta tu? kalau cukup telus..x akan jadi mcm ni…
  Kereta.. cukai 300%.. kerana nak jaga proton.. mengapa harga proton lebih kurang sama dengan harga kereta import selepas cukai? yang sepatutnya jauh lebih murah..barangan tempatan..
  Rumah..20 tahun dulu..gaji rm1000..harga rumah rm30 ribu
  sekarang..gaji 2500..harga rumah rm 300 ribu..Gaji naik 1.5 kali ganda….rumah naik 10 kali ganda
  lagi 5 tahun..x ada sesiapa yang boleh beli rumah
  Kedua dua manifesto parti..tidak menampakkan apa2 kebaikan pada rakyat untuk jangka panjang..hanya sekadar untuk menarik minat dan hanya untuk memerintah..
  jangan taksub pada parti atau wakil parti..gaduh x guna.. sesiapa pun yang memerintah..tetap ada kroni..tetap ada RASUAH..
  UNDI RAHSIA..

 • 0 undi itu rahsia 6:31 pm

  BRIM to hak semua la bro , npk sgt kau tak xtau psl politik.. semua org byr tex , byr cukai .. BRIM to duit rakyat.. bkn duit kerajaan hadoooiii..lembab..

 • 0 Raja Brutal 10:09 am

  sekurang-kurangnya manifesto boleh kita jadikan senjata makan tuan apabila mereka tidak mengotakan janji mereka seperti yang terkandung dalam manifesto mereka. Mengenai calon BEBAS pula, entah pulayang bakal memerintah hala tujunya. Bagi saya seakan tiada pendirian calon yang bertanding atas tiket bebas nii…… Mengharapkan tawaran parti yang akan memerintah dan menjadikan mereka YB Berudu…. Memanglah undi itu rahsia. samalah rahsianya dengan tong undi hantu…..

 • 0 KHALIFAH 4:18 pm

  ASSALAMUALAIKUM WBT….”SELAMAT SEJAHTERA KE ATAS SEMUA”…UNTUK SEKALIAN HAMBA ALLAH XKIRA CINA,INDIA,DLL…SEMUA ADALAH KHALIFAH ALLAH YG DI LAHIRKAN DI MUKA BUMI ALLAH UNTUK BERIBADAT KEPADANYA, ALLAH BERSIFAT PENYAYANG TERHADAP SEMUA HAMBA2NYA …P/S: KEPADA SEMUA DIWAJIBKAN MEMILIH PEMIMPIN YANG BERMATLAMAT JELAS AKAN DUNIA DAN AKHIRAT…, YG BOLEH MEMIMPIN KITA KEPADA REDHA ALLAH DI DUNIA DAN DI AKHIRAT INGAT… IKUT LAH NAK PILIH PARTI MANE2 PUN…TETAPI MESTI INGAT ADAKAH PEMIMPIN KITA ITU BOLEH MEMIMPIN, MENGAJAR, MEMBAWA KITA SEMUA INI BAGAIMANA CARA UNTUK BERHADAPAN DENGAN ALLAH..KELAK DENGAN WAJAH YANG GEMBIRA DAN BAHAGIA…UNTUK MENDAPAT SYURGA ALLAH YANG ABADI…SEBAB DUNIA INI TIDAK KEKAL ABADI…..BUATLAH ISTIQARAH…MINTAK PETUNJUK ALLAH…KRN ALLAH LEBIH MENGATAHUI…SEGALA-GALANYA…SEMOGA KITA SEMUA SELAMAT DI DUNIA DAN DI AKHIRAT…AMIN

 • 0 bedal jelah labu 2:23 am

  dah lima puloh lebih tahun medeka….sapa yang jaga malaysia ni….kerajaan jugak..yang dikomen kerajaan apahal…asal usul jgan dilupo wei….jangan dah dok ikut sangat persaan tuh…tak baik..pikik dulu btl2 sebelum buat doh…dah banyak sangat kerojaan buat kat pembanguna kat malaysia tok…pendapat teman lah kan…pembankang ni diorang cuma ikut perasaan diorang..suka ati diorang nak tuduh2 ..kdg2 tak masuk akal pun apa yang diorang bentang kain kat tepi jalan…memang ada rasa niat jahat…sanggup diorang memburuk2kan kerajaan semata2 hendak meraih undi masyarakat malaysia nih…rejeck bn lah….isu pinjam jalan rayalah….kata nak buat shot cut jalan….rasanya tak payahlah nak buat jalan baru nak melencong supaya tak payah nak pinjam jalan…dah bagus diorang bagi pinjam jalan…..orang nak bisnes pun senag tada masalah lansung….nak buat cop pun senag dah banyak imegresen…dah ada jambatan lak tu….besyukurlah wei…..kito ni kena banyak berusaha…kena pandai bijank…taknak lah terlalu ikut perasaan dan short mindded…pikik dululah…dalam tu bersederhanalah yok…..

 • 0 Raja Brutal 5:19 pm

  sekarang niii takde kerajaan daaaaa….. kan sudah bubar? kerajaan yang ada hanyalah pekerja kolar putih, guru dan yang lainnya…. termasuklah anggota keselamatan. Parti yang ada sekarang ini berlumba-lumba menagih simpati rakyat untuk membolehkan parti tersebut menubuhkan peneraju kerajaan… Siapapun yang menang nanti itulah kerajaan…. sama ada yang baru atau yang lama…..

  Amalan Malaysia Memilih dalam konsep 1Malaysia sepatutnya dihayati, bukannya ada parti yang menggam kakitangan kerajaan yang ingin menukar baju….. Kan Negara kita mengamalkan sistem demokrasi…….. sukahatilaaaa nak undi parti manapun walau sekali Parti BEBAS.

 • 0 zack 8:48 am

  bn kekeringan idea lame dah memerintah so duit dah byk songlap

 • 0 zack 8:51 am

  manifesto BN tp kenapa tidak dilaksanakan b4 pru13 nie… itu seme poyosss

 • 0 HAMBA ALLAH 3:30 pm

  Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
  Pilihanraya PRU 13 dah pun berlalu,Kita kena duduk dan fikir “Apa akan jadi pada negara jika TSUNAMI CINA MELANDA MALAYSIA..Orang Melayu dan India yang kena tempiasnya.INGAT ! PAS dan PAKATAN RAKYAT tak menang semua Kerusi …DAP yang ada sepatah dua kata.PAS dan PAKATAN RAKYAT akan jadi PEMERHATI…..jadi kita wajib bersatu PAS dan BARISAN NASIONAL ….kita sama-sama ISLAM ..saya yakin kalau kita bersatu kita dapat SELAMATKAN MALAYSIA .kalau diantara kita terus menyalahkan satu sama lain ….yang untung kaum CINA yang meraih sokongan majoriti kerana mereka tahu kalau Melayu perintah …tentu terus menerus SAMPAI AKHIRAT…tengok Melayu Singapura…..Apa dah jadi….Lee Kuan Yew Pakai Songkok saja …Singapura milik dia….manakala Lim Guan Eng pakai Kopiah …….Orang Melayu boleh diamkan diri….dalam Islam kita bersaudara..menegakan ajaran Islam adalah WAJIB….jadi kenapa kita mesti tunduk kepada permintaan DAP mempertikaikan HAK MELAYU ,KESULTANAN DAN RAJA-RAJA MELAYU termasuk ASKAR-ASKAR MELAYU dan LAUNGAN AZAN serta merobohkan dan memusnahkan Perniagaan orang-orang Melayu diPulau Pinang. Anak-anak warisan bangsa wajib menikmati kehidupan yang selesa kerana MALAYSIA ADALAH TANAHAIR MEREKA…Jadi saya amat berharap seluruh umat Islam dapat bersatu membantu menegakan ajaran Islam sebagai satu tubuh ”
  Surah Al Hujurat, Ayat 10 Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat….
  Masa depan bangsa , Agama dan Negara …tak payah bergaduh…Allah Maha Melihat kerosakan dibumi…Saya melayari laman web RAZALI BIN ABDUL RAHMAN dan apa yang diperkatakan AGAMA RASMI MALAYSIA
  “KRISTEN” adalah benar . beliau merupakan pakar strategik DAP dan beliau bantah rancangan mengkristenkan orang Melayu diSabah .beliau merasakan satu penghinaan terhadap Saudara seislam.justeru itu beliau mengambil langkah tidak mahu bersekongkol dengan DAP terutama sekali dengan LIM GUAN ENG .kehidupan beliau dilanda musibah dan merasakan dirinya bersalah dalam plot perancangan pilihanraya .cerita ini boleh dijadikan iktibar semua umat Islam diMalaysia…Perancangan rapi DAP amat terancang dan silap langkah seluruh umat Islam akan menghadi situasi yang tegang yang boleh mengkucar-kacirkan Institiusi Islam dan Negara amnya.fikir-fikir kan dan renung-renungkan Wasalam Hamba Allah

 • 0 bekas perokok tegar 6:33 pm

  ok..be end..let start your manifiesto..or..u want to start your manifiesto by next,next,and next year?or until the next pru 13 coming? :) #weSeeIt

 • 0 fifi 1:04 pm

  Semuanya pasal penjawat awam.. org sector swasta camana?????

 • 0 fifi 1:07 pm

  setuju..

 • 0 fifi 1:09 pm

  setuju..

 • 0 fifi 1:13 pm

  memang kcian org2 Sabah.. kcian camanapun.., tetap tiada akal.. masih undi BN.. haha..

 • 0 nk ajar sket 11:32 pm

  “bantuan duit kerajaan” tu bukan duit kerajaan lah mangkuk hayun oiiiiii
  itu semua duit rakyat…apa ko ingat pegi makan kt McD x payah cukai? starbucks x payah cukai? kfc x yah cukai? bangang betol.

 • 0 Nash 1:15 am

  Bila harga kereta akan dikurangkan? Sampai sekarang tak ada perbincangan. Sila nyatakan.

 • 0 ayu 12:38 pm

  kebanyakan yang komen ni semua orang melayu kan?apa nak jadi ngan melayu sekarang?kaum india,kaum cina…sedang ketawa melihat perbalahan sesama melayu….berbalah antara satu sama lain….berbalah disebabkan politik…hentikan semua ini…bersyukur negara masih dalam keadaan aman dan damai….bersyukur juga anak-anak kita masih berpeluang belajar disekolah kerajaan….mohon semua rakyat malaysia yg beragama islam…jgn sampai kita ditindas oleh kaum kafir….dan jgn biarkan negara ditakluk oleh org kafir….sedar lah….buka mata…

 • 0 Kimi 12:10 pm

  mne janji nye ???

Tinggal Komen Bernas Bagi Topik Ini