≡ Menu

Contoh Kerja Kursus Sejarah Pt3 2019 dan Panduan Folio Tugasan Tingkatan 3


Contoh Kerja Kursus Sejarah Pt3 2019 dan Panduan Folio Tugasan Tingkatan 3

Melihatkan tempoh yang dan singkat dan suntuk untuk kalangan para pelajar Tingkatan 2019 untuk memahamkan format peperiksaan Tingkatan 3 PT3, Berita Semasa terpanggil untuk berkongsi panduan dan tips untuk anda semua di sini. Berminat?

kerja kursus sejarah pt3

Ini bagi membantu anda pelajar Tingkatan 3 menyiapkan tugasan kajian kes yang diberikan dengan sehabis baik bagi membantu anda mendapatkan hasil kajian kes yang terbaik sekaligus mendapat keputusan gred terbaik bagi peperiksan Tingkatan 3 PT3 anda kali ini. Insyaallah. Amin7

Sebenarnya untuk makluman anda kerja kursus sejarah Pt3 2019 contohnya, format instrumen pada asalnya adalah cukup luas meliputi pelbagai skop. Walaubagaimanapun ia bergantung kepada apa pendekatan dan matlamat asal Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi mengemukakan format instrumen yang akan digunapakai.

Beberapa panduan dan format perlu dipatuhi bagi memastikan rencana, artikel mahupun karangan anda mengikut dan mematuhi apa yang telah digariskan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia.

Contoh Kerja Kursus Sejarah Pt3 2019 Tingkatan 3. Jadual Kerja @ Senarai Semak

Lihat contoh kerja kursus sejarah pt3

Dah semak contoh tugasan folio dan kerja kursus sejarah pt3 2017 di atas. Mahu lihat lagi contoh terbaik yang lain? Boleh semak pula pautan pada jadual di bawah ini

[table sort=”desc,asc”]
Perkara dan Butirannya
(i) Objektif kajian dan kaedah kajian kes
Contoh : KLIK SINI
(ii) Menetapkan kaedah kajian kes
Membaca akhbar tempatan
Merujuk buku teks atau rujukan
Melayari internet berkaitan dengan isu perpaduan
(iii) Menetapkan tajuk kerja kursus sejarah pt3
(iv) Menyediakan kerangka kasar penulisan.
Contoh : KLIK SINI
Panduan Kerja Kursus Sejarah Pt3 : Format Tugasan
a) Karangan; rencana dan artikel yang anda hasilkan berdasarkan tugasan kajian kes yang diberikan mestilah 300 patah perkataan sahaja (andaikata terlebih seidkit masih lagi dibenarkan).
b) Pastikan tugasan kajian kes sejarah PT3 ini ditulis sendiri oleh pelajar selama tempoh pengajaran dan pembelajaran (P & P) di dalam kelas. Sama sekali tidak dibenarkan tugasan sejarah pt3 yang diberikan dibawa balik ke rumah anda yang mana guru dan cikgu akan membimbing anda selama tempoh tersebut.
c) Tugasan sejarah pt3 ditulis oleh pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran dalam kelas (tidak dibawa balik ke rumah) yang mana mesti diselesaikan dan disudahkan anda dalam 6 waktu pengajaran dan pembelajaran
d) Markah sejarah PT3 akan dimasukkan dalam laporan akhir PT3 (Peperiksaan Tingkatan 3)
e) Anda hanya perlu membuat satu tugasan sejarah pt3 sahaja
f) Tiada proses semak semula untuk tugasan kajian kes ini
[/table]

[table sort=”desc,asc”]
Mahu lihat lagi contoh yang terlibat untuk Kerja Kursus Sejarah PT3 2017?,KLIK SINI
[/table]

Maklumat lanjut boleh anda semak satu persatu Panduan Kerja Kursus Sejarah PT3 Untuk Pelajar seperti di bawah ini :

Manakala ini pula, panduan Tugasan Sejarah PT3 : Untuk Guru