Contoh Geografi PT3 2017 : Jawapan Tingkatan 3 Peta Lakar


Contoh Geografi PT3 2017 : Jawapan Tugasan Geografi Tingkatan 3 Konsep, Takrifan, Contoh?

Lembaga Peperiksaan PT3 telah mengkehendaki calon peperiksaan PT3 Tingkatan 3 untuk menyiapkan dan menyelesaikan tugasan kajian kes melibatkan matapelajaran dan subjek Geografi yang merupakan matapelajaran wajib dilaksanakan oleh calon Tingkatan 3.

contoh geografi pt3

Dan bersama-sama ini Berita Semasa akan kongsikan bersama anda di sini, contoh geografi pt3 bersama-sama dengan jawapan Geografi PT3 seperti yang ada di bawah ini sebagai rujukan bersama untuk kalangan guru dan para pelajar :

Contoh Geografi Pt3 2017 : Jawapan Konsep dan Definisi


Perkara Butiran dan Pautannya
Masih terpinga-terpinga bagaimana mahu mula buat Tugasan Geografi Pt3 Panduan buat Kerja Kursus Geografi : KLIK SINI

Mahu lihat contoh sejarah pt3 berserta jawapan sejarah pt3 terbaik untuk buat tugasan Pt3 Geografi? Teruskan membaca. Ada kami kongsikan di bawah ini.

LPM mahukan anda membuat kajian mengenai kawasan yang anda pilih berdekatan dengan tempat tinggal anda yang dirasakan anda boleh dimajukan. Jadi, seperti biasa terdapat beberapa elemen yang perlu anda kepilkan bersama dalam tugasan yang perlu anda siapkan kali ini.

Antaranya :

 1. Pengenalan
 2. Tajuk kajian
 3. Isi Kandungan
 4. Penghargaan
 5. Jadual kerja
 6. Objektif Kajian
 7. Kaedah kajian
 8. Pengenalan dan latarbelakang
 9. Peta Lakar kawasan kajian
 10. Potensi Memajukan kawasan yang ditandakan
 11. Halangan Memajukan kawasan yang ditandakan
 12. Cadangan Memajukan kawasan yang ditandakan
 13. Rumusan
 14. Borang Soal Selidik Geografi PT3
 15. Lampiran dan Sumber Rujukan

Contoh Geografi Pt3 : Contoh Jawapan Tugasan Kajian Kes Bertajuk Sistem Pengangkutan

Peta lakar di kawasan kajian yang dipilih anda dipilih sebagai tajuk spesifik/utama dalam jawapan panduan Geografi PT3 2017 yang tertera di bawah. Sila huraikan isi penting dibawah dengan menggunakan ayat anda sendiri.

 • Tajuk: Hasilkan peta lakar di kawasan kajian atau di sekitar sekolah anda

Ini hadiah buat anda, contoh geografi PT3 jawapan yang disiapkan untuk anda bagi memudahkan anda membuat rujukan kelak.

Ada 29 halaman bergambar yang telah kami susunkan untuk setiap bahagian pada jadual di bawah ini :

Perkara Page Pautannya
Jadual Kerja 1 KLIK SINI
Tajuk Kerja Kursus Geografi PT3 3 KLIK SINI
Objektif Kajian 3 KLIK SINI
Kaedah Kajian 4 KLIK SINI
Latarbelakang Ciri Fizikal dan Kawasan Kajian 6 KLIK SINI
Peta Lakar Kawasan Kajian 8 KLIK SINI
Potensi Untuk Memajukan Kawasan Berlorek 15 KLIK SINI
Halangan Untuk Memajukan Kawasan Berlorek 20 KLIK SINI
Cadangan Untuk Memajukan Kawasan Berlorek 22 KLIK SINI
Rumusan Geografi Pt3 25 KLIK SINI
Borang Soal Selidik Geografi Pt3 KLIK SINI
Lampiran -
Sumber Rujukan 26 KLIK SINI

NOTA: Pastikan anda melaksanakan kajian kes berdasarkan contoh Geografi PT3 yang telah dikongsikan seperti di atas ini. Semoga anda menyiapkan kerja khusus Geografi Pt3 2017 khusus buat pelajar Tingkatan 3 dengan jayanya.